NHIỆM MÀU THẦN CHÚ ĐẠI BI.

NHIỆM MÀU THẦN CHÚ ĐẠI BI.

Vào triều nhà Thanh, niên hiệu Đạo Quán có một vị y sĩ cũng là Phật tử tên là Lưu Duật Đình, là người ở huyện Giang Minh tỉnh Giang Tây. Duật Đình là một Phật tử tu hành rất tin cần. Mỗi ngày, sớm mai thức dậy, mọi việc đều gác qua, đến trước bàn thờ Quán Âm Đại Sĩ chí thành lễ bái, đoạn quỳ tụng bảy biến Chú Đại bi, trải qua hai mươi năm như thế không một ngày nào sai khác.

Ông từng thuật lại với ký giả câu chuyện sau: Một ngày nọ, lúc trời sắp tối, Ông nghe có tiếng gõ cửa nên mở cửa ra xem thì thấy một bà cụ già đứng trước cửa. Trong tâm Ông nghĩ rằng người này chắc đến mua thuốc nên mời khách vào nhà ngồi. Bà cụ ấy sau khi vào nhà thì cho biết mục đích đến nhà Ông là để đem trà ngon đến biếu mặc dù tất cả người trong nhà đều không ai quen biết với bà cụ này. Sau đó Bà cụ lại quay sang Duật Đình và bảo: “Nội trong năm nay đến ngày 14 tháng Chạp, Ông sẽ gặp tai nạn nên Ông cần thận trọng”, nói dứt lời liền xin cáo từ.

Đến đúng ngày ấy, Ông đóng cửa không tiếp khách nhưng lúc buổi trưa ngủ dậy thì té xuống đất, chân phải kẹt vào trong trường kỷ rất đau nhức. Duật Đình nhớ lại bà cụ nói khi trước, giờ đây đã ứng nghiệm nên liền chí thành mật tụng Chú Đại Bi không gián đoạn thì chỉ trong vài ngày, bệnh ông khỏi hẳn.
Nguồn: Dieu Lien.

Related Articles

Responses