NHẤT TÂM CHIÊM BÁI PHỔ ĐÀ

NHẤT TÂM CHIÊM BÁI PHỔ ĐÀ
LỬA THIÊU MẶC KỆ, CỬA NHÀ CHẲNG HAM.
( Trích” Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm” )

Vương Viên Ngoại người xứ Côn Sơn. Ông một lòng muốn đi đến núi Phổ Đà ở Nam Hải để chiêm bái Thánh tích và đảnh lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước khi đi ông thọ chay trường ba năm. Mãn kỳ nguyện ông bắt đầu khởi hành, thuyền vừa sắp chuẩn bị mở neo, bỗng nhiên hay tin trong làng có nhà bị cháy. Mọi người hô hoán để báo động:
– Cháy ! Cháy ! Cháy ! Mau mau chữa lửa ! Mau … Mau.
Lúc này người nhà ông cũng chạy theo ra và báo:
– Thưa ông, làng ta bị cháy , nhà ta cũng khó tránh khỏi, ông mau về lo chữa cháy!
Ông nói với người nhà:
– Thôi, ngươi hãy về đi! Ta một lòng muốn đến Phổ Đà Sơn để đảnh lễ đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nay thuyền đã chuẩn bị nhổ neo ta không muốn quay lại. Còn nhà cửa nếu có cháy thì thôi, ta không cần nữa!
Nói xong ông quay lưng đi, miệng thầm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát , tâm thẳng tiến hướng đến miền Nam Hải.

Sau khi đã hành hương đúng như ý nguyện, ông trở về. Nhìn thấy làng cũ hoang tàn vì hỏa hoạn, nhưng chỉ duy nhất nhà ông là còn nguyên vẹn. Ông đến từng nhà giúp mọi người thu dọn và xây dựng lại nhà mới để yên ổn làm ăn.

Mọi người trong làng, ai nấy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu là tại sao nhà ông vẫn còn nguyên vẹn trong khi ngọn lửa lại thiêu rụi cả ngôi làng? Nhân đây ông cũng nói rõ cho mọi người nghe về sự linh ứng của việc trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Kể từ đó mọi người trong làng ai cũng một lòng trì niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Related Articles

Responses