NHÂN QUẢ CỦA NHỮNG BẬC TU HÀNH

NHÂN QUẢ CỦA NHỮNG BẬC TU HÀNH

( Trích : 33 vị Tổ)

Y bát Thiền Tông truyền từ ngài Đại Ca Diếp đến đời thứ 22 là Ngài Ma Noa La, sống vào khoảng đầu thế kỷ thứ chín sau khi Phật nhập Niết-bàn. Đạo lực của Ngài Ma Noa La hết sức phi thường, có nhiều thần thông lạ.

Vào cuối đời, Ngài Ma Noa La nhập định quán xét nghiệp duyên xem ai có thể kế vị y bát của Phật thành vị Tổ tiếp theo. Sau khi biết được ai, ngài dẫn tăng chúng đến nước Nguyệt-Chi tìm người kế truyền.

Vua nước này là Bảo-Ấn và Tỳ-kheo thượng thủ là ngài Hạc Lặc Na đồng đón tiếp, thỉnh về nội cung. Tỳ-kheo Hạc Lặc Na đem việc một đệ tử của mình hỏi trước:

-Thưa Tôn-giả ! Tôi có một đứa đệ tử tên Long-Tử tuổi tuy còn nhỏ mà thông minh tuyệt vời. Tôi thường nhập định tìm nguyên nhân đời trước mà không thấy manh mối, hôm nay gặp đây xin Tôn-giả chỉ dạy cho ?

Ngài Ma Noa La hỏi:

-Ông nhập định quán thấy được mấy kiếp ?

Hạc Lặc Na thưa:

-Tôi chỉ thấy được ba kiếp.

Ngài bảo:

-Đệ tử của ông trong kiếp thứ năm về trước đã sanh trong dòng Bà-la-môn giàu có tại nước Diệu-Hỷ. Khi ấy, trong nước có ngôi chùa mới khánh thành cái đại hồng chung ( chuông lớn). Đệ tử ông hiện giờ, tức Bà-la-môn thủa đó đã dùng gỗ chiên đàn tiện thành cái chày đánh chuông cúng dường cho chùa. Nhờ chày nầy giúp cho người người được nghe chuông thức tỉnh. Bởi phước báo ấy, nên nay nó sanh ra được thông minh.

Hạc Lặc Na lại hỏi:

-Riêng tôi không biết duyên gì, mà chiêu cảm được một bầy hạc thường bay theo, xin Tôn-giả chỉ dạy?

Ngài bảo:

-Xưa, ông trong kiếp thứ tư về trước làm vị Tỳ-kheo đức hạnh đầy đủ, có đến 500 đệ tử. Mỗi khi Long cung thỉnh ông cúng dường, ông quán xét trong hàng đệ tử không có người nào đủ phước đức đáng để thọ nhận sự cúng dường của Long cung, nên ông chỉ đi một mình.

Nhóm đệ tử bất mãn nói:

-Thầy thường thuyết pháp nói: “Đối với sự ăn uống bình đẳng, đối với pháp cũng bình đẳng, mà nay thầy đi thọ trai một mình !”.

Lần sau Long cung thỉnh cúng dường, ông đều cho chúng đệ tử đi theo. Bởi họ chưa đủ đức lại thọ nhận sự cúng dường của Long cung, tâm đặt nặng về sự ăn uống, nên sau khi thọ mạng hết, chúng đệ tử ấy lần lượt chết sanh trong loài có cánh.

Đã trải qua năm kiếp, nay họ lại làm thân hạc. Do nhân duyên thầy trò kiếp trước, nên nay chúng cảm mến ông mà bay theo.

Hạc Lặc Na cảm động, lại hỏi:

-Nay phải tu pháp gì để giúp chúng trở lại làm người ?

Ngài bảo:

-Ta có pháp bảo vô thượng, là kho tàng Như-Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa trao cho Tổ Ca-Diếp, rồi lần lượt đến ta, nay ta trao cho ông, ông nên truyền bá chớ nên để dứt mất.

Nghe ta nói kệ:

Tâm theo muôn cảnh chuyển,

Chổ chuyển thật kín sâu,

Theo dòng nhận được tánh,

Không mừng cũng không lo

Hạc Lặc Na vui vẻ kính vâng phụng hành, trở thành vị tổ kế tiếp. Ngài Ma Noa La truyền pháp xong, ngay chỗ ngồi lặng lẽ thị tịch. Đại chúng hỏa táng và thu lượm xá-lợi ngài xây tháp thờ.

_________________________

Phật Pháp vi diệu nhưng rộng lớn quá, khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu ?

Hoặc bạn đã tìm hiểu nhiều xong vẫn còn cảm thấy chưa nắm được những điểm mấu chốt để áp dụng là những điểm nào ?

Chính vì vậy, Quang Tử đã tóm gọn lại những bài viết mang tính then chốt, chứa đựng những giáo lý mang tính ứng dụng thực tế cao, được nhiều người quan tâm trong thời đại này, mà bất cứ người nào cũng cần nắm rõ, làm hành trang căn bản, để ứng dụng hóa giải mọi khổ đau của cuộc đời.

21 bài viết và video trong fanpage Facebook này, 21 chủ đề khác nhau, tuy chẳng là gì so với biển học mênh mông của Đạo Phật, xong hi vọng sẽ giúp bạn thỏa mãn khao khát tìm hiểu, nắm vững yếu chỉ then chốt. Hãy bấm vào link bên dưới và lần lượt khám phá từng bải viết.

21 BÀI HỌC THEN CHỐT

https://www.facebook.com/21-B%C3%A0i-H%E1%BB%8Dc-Then-Ch%E1%BB%91t-100788571857467/?modal=admin_todo_tour

Related Articles

Responses