NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI THÍCH NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC.

NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI THÍCH NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC.

Trước đây, có đôi lúc tôi vẫn thường hay nói xấu về người khác, đặc biệt là những lúc người ấy phạm sai lầm, hoặc người ấy đối xử với tôi không tốt.

Nhưng rồi qua thời gian tu, tôi mới nhận ra rằng, nói xấu người khác, đặc biệt nói xấu sau lưng là điều không tốt.

Vì nhiều lần tôi thấy, người tôi đã nói xấu thì nay họ lại trở lại giúp tôi, họ giúp thật tình. Lúc đó lòng tôi cảm thấy mình có lỗi, thấy rằng tôi đã thiếu một cái tâm từ ái, thiếu sự bao dung và tâm yêu thương.

Và tôi thấy mình thật kém cỏi, tu sao mà còn kém quá. Đáng lẽ ra, mình nên ngồi lại với bạn mình, rồi góp ý nhẹ nhàng với bạn các lỗi lầm để bạn sửa đổi, chứ sao mình lại đi nói xấu người như thế.

Người tu hành sao có thể nói xấu chúng sinh.

Phật, Bồ Tát thương yêu chúng sinh không hết, Phật nào mà ghét chúng sinh, nói xấu chúng sinh.

Và tôi là người đệ tử Phật, thì cũng tập theo hạnh Ngài, là cũng thương yêu chúng sinh mới đúng.

Và từ lúc ấy đến nay, tôi đã bỏ dần và chấm dứt tâm nói xấu người khác.

Vậy nếu những người mà hằng ngày hay thích nói xấu, và chê cười người khác thì bị quả báo gì ?

Sẽ bị những quả báo sau :

1. Dần dần sẽ trở thành người tội lỗi, sẽ phạm đúng những lỗi năm xưa mình từng đã nói xấu người khác.

2. Sẽ bị nhiều người chê cười, vì thiếu tâm từ bi, thiếu lòng rộng lượng.

3. Thường làm người thấp hèn, người hướng hạ, không hướng thượng được, khó trở thành Bậc quân tử.

4. Miệng dần dần bị hôi thối, cơ thể dần phát mùi hôi, hôi hám, nên làm người khác ít dám dần gũi .

5. Bị quả báo cô đơn, ít bạn.

6. Nếu nói xấu nhầm Bậc Chân Tu, người tu chân chính thì sẽ chiêu cảm quả báo rất nặng, có thể đủ sức đọa địa ngục, quả báo sẽ nhân lên gấp trăm ngàn lần.

7. Người hay thích nói xấu, thích nhiều chuyện, bà tám, sẽ là nhân để sẽ tái sinh làm phái yếu, đánh mất tướng trượng phu.

8. Thân thể, khuôn mặt khi sinh ra thường xấu, mặt dễ bị có bớt, nám, nốt ruồi, thậm chí mụt ghẻ,…
Như tướng con ếch chẳng hạn.

Để rồi ai thấy cũng né xa.

Trên đây là tám quả báo cơ bản của người mà hay thích nói xấu, thích chê cười, thích nhổ nước bọt vào người khác.

Do vậy, Quí Vị hãy huân tập tâm thích nói tốt người khác, hạn chế tối đa, và đừng nói xấu luôn thì càng tốt.

Nếu đủ bản lĩnh, đủ duyên thì ta hãy nói trước mặt, và nói với tâm thương yêu, để giúp người sửa sai và hoàn thiện.

Đừng nên nói xấu để cho vui, để mạ lị, hay nói với ác tâm.

Người nào làm được vậy, thì đời đời khi sinh ra thường làm người nổi tiếng, người ít và không có lầm lỗi .

Và hoàn hảo nhẩt là chứng đạo, chấp dứt các lậu hoặc, trở thành người không còn lầm lỗi, trở thành Bậc mà ai thấy cũng quý trọng và thương yêu.

Nam Mô A Di Đà Phật – xin thường niệm __()__

Nguồn: Tâm Linh.

Related Articles

Responses