Nhà nghèo hiếu thảo tỏ tường, Nước mà loạn lạc, tôi trung biết người. Có đau khổ, biết an vui, Tại ngay sanh tử, ngộ

Nhà nghèo hiếu thảo tỏ tường,
Nước mà loạn lạc, tôi trung biết người.
Có đau khổ, biết an vui,
Tại ngay sanh tử, ngộ đời vô sinh.

( Hành Trang Cho Đời -TT. Thích Nhật Từ )

Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of