NGƯỜI XẤU….

NGƯỜI XẤU….

Những người đối xử không tốt với bạn, họ sẵn sàng vì bạn mà đọa tam ác đạo, khổ không nói hết. Họ chẳng phải Phật, Bồ Tát sao. Chúng ta cảm ân còn không kịp, sao có thể oán hận họ chứ.

Nhờ họ mà ta có thể thấu vạn pháp, giúp ta buông bỏ, giúp ta luyện tâm, tu hành, giác ngộ, giúp ta tiêu nghiệp chướng. Tiền bạc đâu thể mua được.

Ngày ngày họ vì bạn mà diễn kịch, khảo thí… Giúp ta giác ngộ. Ức người tạo nghiệp để thành tựu cho một người giác ngộ. Đó chẳng phải họ có đại ân với bạn sao.

Ta không giác ngộ trái lại còn oán hận họ thì chẳng phải ta là đại bất nghĩa sao? Sau đó thì ta phải trôi lăn trong lục đạo chịu báo, bạn nghĩ oan uổng không?

Hãy sống trong thế giới biết ơn!..

A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Nguồn: Fb Đệ Tử Quy

Related Articles

Responses