NGƯỜI TA HUỶ BÁNG TỊNH KHÔNG TÔI, TỊNH KHÔNG ĐÂU PHẢI LÀ TÊN CỦA TÔI, HỌ CHÀ ĐẠP THÂN THỂ TÔI, THÂN THỂ NÀY ĐAU PHẢI CỦ

🙏 NGƯỜI TA HUỶ BÁNG TỊNH KHÔNG TÔI, TỊNH KHÔNG ĐÂU PHẢI LÀ TÊN CỦA TÔI, HỌ CHÀ ĐẠP THÂN THỂ TÔI, THÂN THỂ NÀY ĐAU PHẢI CỦA TÔI, HỌ ĐẾN SINH SỰ, TA KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY, CÓ NGƯỜI KHÁC ĐẾN KỂ TÔI NGHE , TÔI NÓI THẾ GIAN NÀY TRÙNG TÊN RẤT NHIỀU BẠN LÀM SAO BIẾT HỌ MẮNG TÔI, TẤT CẢ ĐỀU VÔ ÍCH. PHIỀN PHỨC LÀ KHI NGƯỜI TA MẮNG BẠN, BẠN LẠI ĐI TIẾP NHẬN, VẬY LÀ PHIỀN TO.

🙏 Tán thán thì chúng ta không nói, hủy báng thì hầu hết mọi người liền sanh oán hận, bản thân chúng ta phải có cái công phu đối trị. Phật dạy chúng ta quán tưởng. Quán tưởng đối với người sơ học mà nói là một phương pháp hay. Người ta hủy báng Tịnh Không tôi, Tịnh Không không phải là tên của tôi, hủy báng Tịnh Không có liên quan gì đến tôi hay không? Không liên can. Họ chà đạp thân thể của tôi, thân thể này đâu phải là tôi, cũng không liên can gì đến tôi cả. Trên “Kinh Kim Cang” đã nói rất rõ ràng: Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho dù là cả thiên hạ hủy báng, hủy báng đó là ai vậy? Tất cả đều là sự vô ích. Phiền phức là ở chỗ nào? Phiền phức là khi người ta hủy báng thì bạn lại đem nó tiếp nhận, vậy thì bạn phiền phức to rồi. Bạn không nên tiếp nhận. Phật dạy cho chúng ta phương pháp này thật quá hay. Người ta hủy báng sinh sự, ta không nghe không thấy. Không nghe thấy thì còn gì nữa? Thì vẫn có người khác đến nói với ta, thật là đáng sợ, bạn không nghe thấy thì người khác lại đến nói với bạn. Nói với bạn những gì? Tôi thường nói với họ, thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều, bạn làm sao mà biết họ đang mắng tôi? Mắng người khác thì có liên quan gì đến tôi! Người xuất gia đồng danh đồng hiệu thì lại càng nhiều. Cho nên nhất định không nên tiếp nhận nó, một chút cũng không.

🙏 A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.

🙏 PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 281). Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng năm 1998Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Biên tập: Tịnh Không pháp ngữ.

Related Articles

Responses