NGƯỜI LÀM ÁC PHẢI BỊ CHẾT THÊ THẢM

NGƯỜI LÀM ÁC PHẢI BỊ CHẾT THÊ THẢM

(Nghiệp Ác Chín Muồi Động Vật Rúc Rỉa Xác Thân)

Nguồn fb : Bảo Giám Thọ Khang

Đời Thanh, niên hiệu Ung Chính, tại huyện Quỳ Hưng, tỉnh Triết Giang có người họ Ngụy thường theo nghiệp săn bắn. Người này dùng súng bắn chim thú và các loài ếch, nhái, rùa… rất giỏi, chuyên pha thuốc độc để giết cá, phá hủy tổ chim, sát sinh hại vật vô số kể, nghiệp ác của hắn thật không kể xiết.

Mọi người chung quanh thấy thế tìm đủ mọi cách khuyên nhủ, còn đưa ra những việc về nhân quả báo ứng, mong rằng ông Ngụy biết sợ hãi hối hận mà giảm bớt việc sát sinh. Nhưng ông Ngụy không những chẳng nghe lời khuyên bảo mà còn cười chê những lời ấy là vô căn cứ.

Càng về sau, ông ta… More

Related Articles

Responses