NGHIỆP SÁT RẤT NẶNG, CẢ HAI HỌ ĐỀU BỊ TAN NHÀ NÁT CỬA

NGHIỆP SÁT RẤT NẶNG, CẢ HAI HỌ ĐỀU BỊ TAN NHÀ NÁT CỬA

Hùng Kim Hâm
( Biên thuật: Cư Sĩ Tịnh Tùng- Người dịch: Đạo Quang)
Sưu tầm : Kem Nguyenn

Nhớ lúc còn thơ ấu, gần nhà tôi có một người làm đồ tể, ông này luôn hãnh diện với mọi người vì ông có thằng rể biết thừa kế nghề của mình, từ khi mới bắt đầu hành nghề cho đến đời con rể, gia đình ông đều làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được không thể kể xiết. Nhưng tới đây gia đình ông bắt đầu đi vào ngõ cụt, những chuyện bất hạnh xảy đến liên tục, khiến cho ông nhà tan cửa nát, con cái chết chóc, chúng ta là người con Phật, đương nhiên thấy bất hạnh của người cũng chính là bất hạnh của mình, người đau khổ chính là mình đau khổ, nên khi thấy… More

Related Articles

Responses