“Nếu ông trời không thể làm con hết ế, thì xin hãy để lũ bạn ế cùng”, chứ ngày nào cũng thiệp hồng trao tay thế này thì“Nếu ông trời không thể làm con hết ế, thì xin hãy để lũ bạn ế cùng”, chứ ngày nào cũng thiệp hồng trao tay thế này thì chắc bán thân đi mà sống ? .

#Welax


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of