Một Tiếng Nói

“Nếu ông trời không thể làm con hết ế, thì xin hãy để lũ bạn ế cùng”, chứ ngày nào cũng thiệp hồng trao tay thế này thì“Nếu ông trời không thể làm con hết ế, thì xin hãy để lũ bạn ế cùng”, chứ ngày nào cũng thiệp hồng trao tay thế này thì chắc bán thân đi mà sống 😂 .

#Welax


Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz