NAY TA LÀM ĐIỀU SAI TRÁI, TUY LÀ Ở NƠI ẨN KHUẤT [KHÔNG AI THẤY BIẾT], NHƯNG TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THẬT SOI XÉT THẤY RÕ. NẾU

NAY TA LÀM ĐIỀU SAI TRÁI, TUY LÀ Ở NƠI ẨN KHUẤT [KHÔNG AI THẤY BIẾT], NHƯNG TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THẬT SOI XÉT THẤY RÕ. NẾU LÀ TỘI NẶNG, ẮT SẼ GIÁNG XUỐNG TRĂM TAI NGÀN HỌA; NẾU LÀ TỘI NHẸ, ẮT SẼ HAO TỔN PHƯỚC ĐỨC HIỆN CÓ; NHƯ THẾ LÀM SAO CÓ THỂ KHÔNG LO SỢ❓

Điều [quan trọng] tiếp theo là phải biết khởi tâm sợ sệt [không dám làm điều sai trái]. Trời đất từ trên soi thấu, quỷ thần không dễ dối lừa. Nay ta làm điều sai trái, tuy là ở nơi ẩn khuất [không ai thấy biết], nhưng trời đất quỷ thần thật soi xét thấy rõ. Nếu là tội nặng, ắt sẽ giáng xuống trăm tai ngàn họa; nếu là tội nhẹ, ắt sẽ hao tổn phước đức hiện có; như thế làm sao có thể không lo sợ?

Không chỉ ở nơi vắng vẻ khuất tất là như thế, mà giữa những chốn đông người qua lại cũng như thế, cho dù ta cố che giấu thật kín đáo, biện bạch thật khéo léo, nhưng những điều giấu trong gan ruột rồi cũng sẽ sớm lộ ra, rốt cuộc cũng không thể tự dối lòng mình. Đến khi bị người khác phát hiện biết rõ [việc xấu mình làm, thì nhân cách tự thân] thật chẳng đáng một xu! Như vậy có thể không sợ được sao?

Hơn nữa, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì dù tội lỗi lớn đến đâu cũng có thể hối cải. Xưa có người suốt đời làm việc xấu ác, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ hối lỗi, phát khởi một niệm lành, liền được kết quả tốt đẹp. Cho nên nói rằng, khởi một niệm lành hết sức mạnh mẽ có thể đối trị được những điều xấu ác trong cả trăm năm. Cũng giống như hang sâu tăm tối ngàn năm, chỉ một ngọn đèn vừa chiếu sáng thì bóng tối ngàn năm lập tức bị phá trừ. Vì thế, những việc lỗi lầm bất luận là phạm vào đã lâu hay chỉ mới gần đây, phải lấy việc biết tu sửa là điều đáng quý nhất.

Cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh dễ mất, chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa. Khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm, cho dù con thảo cháu hiền cũng không thể thay ta rửa sạch; lại dưới cõi u minh ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục cam chịu nghiệp báo, cho dù là các vị thánh hiền hay Phật, Bồ tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi. Ôi, như thế có thể nào không sợ được sao?

– Trích sách Chuyển Họa Thành Phúc, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch.

Nguồn: Nguyen Minh Tri.

Related Articles

Responses