MONG CHO NHỮNG AI ĐANG TU HỌC MÀ ĂN KHÔNG NÓI CÓ. CÓ MÀ NÓI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC. ĐỂ NHÌN LẠI KHẨU NGHIỆP CỦA MÌNH. NAM MÔ A D

MONG CHO NHỮNG AI ĐANG TU HỌC MÀ ĂN KHÔNG NÓI CÓ. CÓ MÀ NÓI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC. ĐỂ NHÌN LẠI KHẨU NGHIỆP CỦA MÌNH. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT

SƯ BÀ CHIẾU PHÁP VÀ NHỮNG LƯU Ý CHO NGƯỜI NỮ CƯ SĨ TẠI GIA HOẶC XUẤT GIA…

Sư bà Chiếu Pháp sinh vào ngày 12, tháng 3, năm Đồng Trị thứ 11 đời nhà Thanh (1866).

Tháng 2, năm 1994, vì tuổi cao sinh bệnh, sư bà đến nương náu ở Phật Hóa Thiền Tự, lễ pháp sư Tịch Vân làm thầy. Pháp sư Tịch Vân trị bệnh cho sư bà trong 4 tháng thì hoàn toàn bình phục.

Từ khi xuất gia đến lúc viên tịch, sư bà chưa từng nói một lời thừa, miệng luôn niệm A Di Đà Phật.

Có người hỏi chuyện, nếu liên quan đến việc tu hành thì trực tiếp khai thị, chỉ dạy; nếu không liên quan đến việc tu hành thì im lặng không nói một câu.

Ngày 20-11-2002, sư bà viên tịch, hưởng thọ 136 tuổi.

Năm năm sau, ngày 08-12-2007, pháp sư Tịch Vân kiểm tra thấy nhục thân của sư bà vẫn không bị thối rữa, bèn lấy vàng dát lên, lập điện để thờ phụng.

Sư bà từng dạy rằng: “Nữ chúng dù là tu hành tại gia hay xuất gia, nếu có thể giữ được khẩu nghiệp là đã thành Phật một nửa. Nên biết:

– Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó chế phục nhất của nữ chúng.

– Khẩu nghiệp là trở lực lớn nhất ngăn cản nữ chúng chứng đạo.

– Khẩu nghiệp là đòn sát thương chí mạng nhất đối với công phu tu hành của nữ chúng.

– Khẩu nghiệp là nghiệp nhân chủ yếu khiến nữ chúng đọa vào các đường ác.

– Khẩu nghiệp là phản lực lớn nhất đối với việc vãng sanh Tây Phương của nữ chúng.

– Khẩu nghiệp làm cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi liên miên.

– Khẩu nghiệp làm cho Tăng đoàn không được hòa hợp, đạo pháp suy vi.

– Khẩu nghiệp làm cho chúng sinh thối thất tâm đạo, chặt đứt căn lành của người khác.

Tội của khẩu nghiệp vô cùng nặng nề, nữ chúng tu hành nếu không dứt trừ 4 loại khẩu nghiệp: nói gian dối, nói lời ác, nói đôi chiều, nói thêu dệt, thì chịu vô lượng khổ nơi 3 đường ác trong nhiều đời nhiều kiếp, không biết ngày nào được thoát ra.

Vì vậy nữ chúng đồng tu khi đối nhân xử thế phải nên cẩn thận giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình mới có thể không bị đọa lạc trong luân hồi, chịu khổ nơi đường ác.

🙏🙏🙏 Nam mô A Di Đà Phật

Nguồn: Fb Tạ Bình Sinh.

Related Articles

Responses