Mọi người nhìn con có yêu không ? Vậy mà khi mẹ con mang thai , đi khám rất nhiều lần , rất nhiều bệnh viện . Tất cả đều

Mọi người nhìn con có yêu không ? Vậy mà khi mẹ con mang thai , đi khám rất nhiều lần , rất nhiều bệnh viện . Tất cả đều chung kết luận là con bị dị tật bẩm sinh không có mũi và nên bỏ thai . Nhưng Hằng khuyên mẹ bé , em hãy tin Phật , vì đức Phật là đại y vương , em cứ niệm Phật và trì chú Đại Bi , hồi hướng cho con , đừng giết bỏ con ,cho con được làm người , và khi mẹ bé sinh ra , mọi người đều bàng hoàng vì sự nhiệm mầu của Phật Pháp . Mà chỉ có ai tin Phật , tu theo Phật thì được hưởng thâm ân của Phật . Tạ ơn Phật đã ban tình yêu thương tới rất cả chúng sinh ạ . A Di Đà Phật !

Nguồn: Nguyễn Hằng

Related Articles

Responses