in

This is shocking news

What do you think?

724 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Taytil

Tranh luận về Phong tỏa bị Lệch lạc vì các nhà khoa học hoài nghi tác dụng của phong tỏa có ít ‘sức mạnh Twitter’ hơn: Nghiên cứu