in

McDonalds shut down all branches in Russia.

What do you think?

1.1k Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

This is so true!

Để đánh bại ĐCS Trung Quốc, cần có Quyền lực Mềm — Mỹ có còn sót lại gì không?