in

or pro Putin

What do you think?

716 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Sad Korean Girl

Anh và Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học