MẸ TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG SIÊU ĐỘ VONG LINH THAI NHI VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Nguyện những ai thấy nghe, những ai từng mắc nghiệp phá bỏ thai nhi, hãy tín tâm tin sâu Phật Pháp, phát tâm ăn năn sám hối lỗi lầm quá khứ.
Tôi có một cô bạn, mắc nghiệp phá bỏ thai nhi tội này lớn vô cùng, đoạt sinh mạng người há chẳng rơi vào địa ngục lầm than.
Nhưng vì biết cái tội của mình mà cô bạn nương theo Phật Pháp, tín tâm tu tập, phát tâm Chay Trường, chỉ mong sao các con tha thứ và không khi nào cô không ăn năn về những tội lỗi trong quá khứ của mình.
Bản thân tôi mặc dù chứng kiến cô tu, nhưng cũng ái ngại vì việc vong linh thai nhi có thể siêu thoát là rất rất khó.
Có một ngày cô tâm sự với tôi rằng nằm mơ thấy các con hoan hỷ khi cô luôn niệm Phật, chú Đại Bi, hồi hướng các con, nhưng các con chưa siêu, bởi vậy cô vẫn nỗ lực tu tập phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mong chuộc lỗi lầm và có thể cứu các con ở vị lai.
Cách đây không lâu cô ấy tâm sự nằm mơ thấy mình mang thai và sắp chuyển dạ sinh, như được dự cảm con sắp có thể siêu, cô hỏi tôi phân vân giữa Kinh Địa Tạng và Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, bất giác tôi nói:
“Kinh Địa Tạng, bé sắp siêu rồi, tụng đi muội 49 ngày 49 biến”.
Khi cô tụng đủ 49 biến kinh Địa Tạng liền nằm mơ thấy con được uống no sữa Pháp.
Trong 1 tâm trạng rất khó diễn tả thành lời, cô không ngờ ngày này đến nhanh đến thế, cô không ngờ đời này có thể gặp được các con và nghe các con nói lời yêu mẹ, cô đã kể cho tôi nghe cách đây hai ngày, cô có nhân duyên tới pháp hội cầu siêu Thai Thi sản nạn, thâm tâm cô rất ăn năn hối hận, cô đã thầm nói với con:
“Mẹ đã đến đây rồi, các con ở nơi đâu, có thấy mẹ không?”
Rồi cô khấn nguyện:
“Các con ngoan của mẹ, nghe lời mẹ, hãy buông xả đi theo Đức Phật về Tây Phương Cực Lạc, nơi đó chỉ có an lạc, hạnh phúc, không có những nỗi đau thống khổ của lục đạo luân hồi, các con cứ đi theo Đức Phật về Tây Phương Cực Lạc trước, mẹ sẽ đến Tây Phương Cực Lạc gặp các con sau, mẹ nguyện gặp các con ở Tây Phương Cực Lạc, đời đời kiếp kiếp mãi mãi mẹ con ta sẽ không xa rời nhau”.
Một lúc sau thì cô được gặp 2 con. Các con của cô đã đến chào từ biệt cô để về đứa con đầu đã đến nói với cô là:
“Mẹ đã hứa gặp con ở Tây Phương Cực Lạc, con về Tây Phương Cực Lạc trước, con yêu mẹ lắm, con thương mẹ lắm, con tha thứ cho bố mẹ, con chào mẹ, con đi đây”.
Cháu thứ 2 cũng nói với cô là:
“Con yêu mẹ lắm, anh con đã đi rồi, giờ đến lượt con đi, anh con đã tha thứ cho bố mẹ, con cũng tha thứ cho bố mẹ, con chào mẹ, con đi đây”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
(Sh Nguyễn Ngọc Cương thực chứng và ghi chép lại.)

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x