MẸ THỜ PHỤNG TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – CON ĐƯỢC ĐỠ THAY 3 NHÁT DAO và SANH THIÊN.

MẸ THỜ PHỤNG TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – CON ĐƯỢC ĐỠ THAY 3 NHÁT DAO và SANH THIÊN.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư giám định).

Thời nhà Đường thuộc Châu Phủ – có Bà nội của Vợ Thứ Sử tên là Tô Thị, rất quy kính đức Địa Tạng Đại Sĩ, lòng tin rất chân thành, duy chỉ có Cha Mẹ ruột của Tô Thị là chưa sanh tín tâm.

Bà nội vì Cha Mẹ của Tô Thị mà lấy tiền ra tạc một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát màu vàng, cao ba thước, hằng ngày thành tâm cung phụng.

Một ngày, Cha của Tô Thị vì có việc phải đi xa, Mẹ nàng ở nhà một mình. Đêm đó có kẻ định ăn trộm quần áo, tên đó nhìn vào khe cửa thì nhìn thấy pho tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi nghiêm trang… Ngày hôm sau, tên trộm đó lại cải trang đến nhà cha mẹ nàng thăm dò thì chỉ thấy có mình mẹ của Tô Thị, đâu có thấy Tượng của Địa Tạng Đại Sĩ gì? Hắn giật mình sợ hãi, bèn tự thú hết tội lỗi của mình. Trong lòng hổ thẹn và kể lại chuyện mình thấy đêm hôm trước…

Sau Cha của Tô Thị đi Phủ Châu, dọc đường bị kẻ thù vây đánh, chém giết, bỗng có một vị Thầy tu áo vàng ở đâu xuất hiện lấy tay đỡ dao, lấy đầu đón giáo cho cha của nàng, rồi ngã gục xuống đất. Lúc đó, kẻ thù tưởng rằng người này đã chết bèn rút đi, nên Cha Tô Thị tránh khỏi bị hại. Ông lấy làm lạ, về nhà kể lại chuyện đó cho nàng nghe, ông sanh tâm hy hữu cùng đến Phật đường lễ bái tạ ơn thì phát hiện thấy đầu của pho tượng Địa Tạng có 3 vết chém, màu vàng nơi vết đó bị phai nhạt chút ít, hình như có màu đỏ như bị rướm máu.
Bà nội của Tô Thị biết ngay đó là Bồ Tát Địa Tạng đỡ đòn chịu 3 nhát dao để cứu nạn cho Cha nàng. Cha nàng liền sinh chánh tín và đón Mẹ đến nhà, ngày đêm cung phụng…

Ba người ngày đêm lễ bái cúng dường. Cha Tô Thị sống đến bảy mươi chín tuổi mới mất, ba mươi lăm ngày sau, Bà nội nằm mơ thấy Cha Tô Thị hiện về, thân mình sáng rực, bay bổng tự nhiên, lơ lửng trên không, Bà nội Tô Thị tự nhiên sanh tâm hy hữu, quỳ lạy mà hỏi rằng:
“Con hiện sống ở đâu?”.
Cha Tô Thị đáp rằng:
“Sống ở tầng trời thứ tư cùng với các đồng sự đều là bổ xứ. Người ở cõi này phần nhiều là nhờ Bồ Tát Địa Tạng hướng dẫn… Mẹ sẽ thọ đến 35 năm sau, còn Tô Thị thì sống được 25 năm. Chồng Tô Thị sống được 28 năm.”
Nói xong cha nàng biến mất. Từ đó về sau Bà Nội và chồng nàng tất cả rất ứng nghiệm như lời Cha nàng đã nói. Dân làng trong vùng thấy chuyện linh ứng của nhà Tô Thị như vậy đều nô nức tạc tượng, vẽ tranh Đức Địa Tạng Bồ Tát để phụng thờ. Mọi người đều được hưởng linh nghiệm che chở của Bồ Tát.

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_
____________________________

TẶNG KINH ĐỊA TẠNG MIỄN PHÍ!
Bạn muốn thỉnh Kinh Địa Tạng về để đọc tụng, vui lòng gọi điện vào số: 0376309077 gặp Thiện Như, báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại (Xin gọi điện thoại thỉ trực tiếp, đừng nhắn tin, đừng xin thỉnh tại phần Bình luận🙏)
Ban ấn tống sẽ gửi tặng bạn như yêu cầu, phí ship người nhận trả cho bưu tá.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT_()_

Related Articles

Responses