LƯNG VÀ TAY CHÂN BỊ LIỆT ĐƯỢC CHỮA TRỊ.

LƯNG VÀ TAY CHÂN BỊ LIỆT ĐƯỢC CHỮA TRỊ.

(Câu chuyện của ông tên T 79 tuổi, ở quận Ấp Trí, huyện Shimagone)

Từ tháng 3 tháng 4 năm Chiêu Hòa thứ 53 (1977) cái lưng bắt đầu đau và 2 tay 2 chân bắt đầu tê liệt. Kể từ tháng 4 năm nầy lưng và tay chân lại càng đau đớn hơn nữa. Nó tê cứng như tấm gỗ, không ngừng nghỉ và không cựa quậy được. Đi Bác Sĩ để khám bịnh và nhờ chụp hình thì được biết: “Lưng bị biến chứng, nên từ lưng ấy đã ảnh hưởng đến tay chân. Vì chiếu tia phóng xạ cũng như uống thuốc và mỗi ngày nên đến phòng mạch để khám”. Tôi đã đi liên tục như thế nhiều ngày. Định bịnh gọi là tê liệt.

Rồi có một ngày người bạn nghe nói và hiểu lầm là tôi bịnh thần kinh, nên đã chỉ đi Thầy thuốc nầy, Thầy thuốc kia, bệnh viện nầy, bệnh viện nọ, nhưng cũng chẳng hết. Trong số những người bạn ấy có người sống ở phố Fuchù thuộc huyện Hiroshima và đã một lòng tham bái Đức Địa Tạng nầy và sau khi về nhà chẳng bao lâu thì bịnh đau đầu gối đã bớt nhiều và bây giờ người bạn nầy không còn để ý gì đến việc đau đầu gối nầy nữa. Vì tôi nghe được việc người ta đã đi tham bái nầy, do vậy cho nên chúng tôi 4 người vào ngày mùng 7 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978) đã cùng với người thân là ông U chủ tiệm thuốc Tây, ông T là người kinh doanh đất đai và ông W là chủ khách sạn đã cùng đi tham bái.

Chúng tôi có nhận được khăn lau từ Đức Địa Tạng và cũng nhận được bột tàn nhang và đã một lòng cầu nguyện Đức Địa Tạng rồi mới trở về nhà. Điều đáng nói là vào buổi tối sau khi ra khỏi Ofuro( nhà tắm) thì tôi đọc chú: Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha. Và lấy khăn ấy rịt vào chỗ đau một cách cẩn trọng. Vì làm như vậy nó rất an ổn nơi bị đau và vào ngày mùng 8 mỗi tháng tôi nghe nói có lễ định kỳ của Ngài, nên vào ngày 18 tháng 11 vừa qua tôi đã cùng với ông M đến tham lễ, thật là một Đức Địa Tạng tuyệt vời.

Tôi cũng nghĩ trong những lần tới sẽ đi tham bái thường hơn Đức Địa Tạng có cái lực gia trì vĩ đại nầy. Tôi cũng đã truyền lại cho nhiều người nghe về những câu chuyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nầy. “Án Ha Ha Ha Vĩ Sa Ma Lý Sa Bà Ha.

Kính nguyện
Ngày 29 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 54 (1978)

Nguồn: Dieu Lien

Related Articles

Responses