LỜI KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG CHÙA VẠN ĐỨC.

LỜI KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG CHÙA VẠN ĐỨC.

1. Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì làm, tới đâu thì tới.

2. Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi.

3. Làm việc hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn nhịn để vượt qua.

4. Ăn chay, thương người, thương vật, tụng kinh.

5. Việc ác chớ để phạm. điều lành phải nên làm.

6. Thương người cùng thương vật, niệm Phật và tham thiền.

7. Chánh niệm đứng đầu là 3 niệm : Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

8. “Hằng ngày ăn thịt chúng sanh mà mong giải thoát, điều đó không bao giờ có được”.

9. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua, gặp việc thì làm; rảnh việc thì nhiếp tâm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

10. Thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật.

HT Thích Trí Tịnh

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nguồn: nhân quả luân hồi

Related Articles

Responses