LỄ PHÓNG SINH NHÓM “BẢO THÁP” – NGÀY 30/10 & 01/11/2021.

LỄ PHÓNG SINH NHÓM “BẢO THÁP” – NGÀY 30/10 & 01/11/2021.
(Các buổi lễ được thực hiện thường xuyên tại núi và biển TP. Vũng Tàu).

Những chúng sinh được cứu, chuộc mạng trong buổi lễ gồm có:
– Tôm Tích.
– Ghẹ trứng.
– Bạch Tuộc
– Cá ngác.
– Ốc Hương.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT🙏🙏🙏
Nguyện cho chúng sinh trên đây được tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh các phiền não, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, thân tâm thường an lạc, mau thoát kiếp súc sinh, mau sinh Tịnh Độ, mau viên thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh 🙏🙏🙏

🙏Nghi thức phóng sinh đầy đủ cho bạn nào cần ạ: https://www.nhanqua.com.vn/576-2/

P/S: Sáng ấn tống, chiều phóng sinh – Một ngày trọn vẹn, ý nghĩa🙏🙏🙏
Related Articles

Responses