LỄ HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

LỄ HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO 🙏🙏🙏

Với lòng biết ơn vô hạn, với tâm kính ngưỡng thiết tha, đệ tử nhóm Bảo Tháp chúng con hàng năm lại tìm về nơi đây, xin quỳ dưới chân Người, kính dâng lên Người những ngọn hoa đăng những đóa hoa thơm đẹp nhất, theo lời của Đức Đại Nguyện Phổ Hiền, chí thành phát lên mười điều nguyện, là hạt giống Bồ Đề Tâm nối dòng Phật Pháp, xác quyết đi theo bước chân Phật cho đến muôn trùng vô tận đại kiếp cho đến ngày viên mãn Phật đạo, xin đem tất cả những công đức ấy cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cúng dường Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT_()_
NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TAM BẢO_()_

(Hình ảnh dâng hoa đăng cúng dường Phật ngày Lễ Phật Thành Đạo 8/12 AL được nhóm Bảo Tháp thực hiện tại: Chùa Thích Ca Phật Đài – Tháp Thờ Xá Lợi phật – Thành Phố Vũng Tàu)

Related Articles

Responses