LÀM THẾ NÀO “CẦU ĐƯỢC, ƯỚC THẤY” ?

LÀM THẾ NÀO “CẦU ĐƯỢC, ƯỚC THẤY” ?
– “BÍ KÍP” CỦA ĐẠO PHẬT

Ai sống trên đời chẳng có những ước mơ, từ những mong ước bình dị, nhỏ nhoi, đến những hoài bão đại lớn lao, vĩ đại. Nhưng để biến ước mơ trở thành hiện thực lại là một vấn đề về không hề dễ dàng chút nào.
Có một số người nỗ lực rất nhiều và thực hiện được ước mơ của mình. Xong bên cạnh đó đó là rất nhiều người cố gắng thế nào cũng không được, cuối cùng đã phải chôn giấu ước mơ của mình vào trong quên lãng.
Đời là như thế, vậy còn trong Đạo, giáo lý Đạo Phật mênh mông vi diệu, liệu có những phương pháp nào để biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực không ?

Tin vui là có. Ngay sau đây, Quang Tử xin phép chia sẻ 3 bí quyết của Đạo Phật giúp bạn có thể chạm tay đến niềm mơ ước của mình.

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

Đây là một bài thần chú tương đối ngắn, do Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ dạy trong kinh “Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú”, công năng của thần chú này rất nhiều, nhưng nổi bật nhất chính là biến những điều mong ước thành hiện thực, đúng như tên gọi của thần chú. Nguyên văn trong kinh như sau:
“… Nếu có người trai lành, người nữ thiện, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ phát tâm mong cầu hiện báo trong đời này thì nên nhất tâm thọ trì chú này. Lúc muốn thọ trì thì chẳng kể ngày tháng, sao, thần, cát hung và tế giới tu riêng, cũng chẳng cần tắm gội và mặc áo sạch, mà chỉ cần nhiếp tâm, miệng tụng chẳng trễ nải, ắt trăm ngàn sự việc nguyện cầu đều thành.”
Và ngay sau đây là thần chú :

Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni

“NA MÔ BUT ĐA DA
NA MÔ ĐẠT MA DA
NA MÔ XĂNG GA DA
NA MÔ A VA LÔ KI TÊ SỜ RA VA DA.
BÔ ĐI XAT TOA DA.
MA HA XAT TOA DA.
MA HA CA RU NI CA DA.
TA ĐI A THA. ÔM
CHA CỜ RA
VẠC TI, CHIN TA MA NI
MA HA PÁT MA, RU RU
TI SỜ TA , GIOA LA
A CÁC SOA DA.
HUM PHÁT, SOA HA.
ÔM PÁT MA, CHIN TA MA NI
GIOA LA HUM.
ÔM VA RA ĐA. PAT MÊ HUM.”

Vậy trì tụng thần chú này như thế nào để được toại nguyện ? Điển quan trọng nhất chính là cần nhiếp tâm – nghĩa là thật tập trung khi đọc tụng với niềm tin tưởng mạnh mẽ, mỗi ngày nên đọc 108 lần trở lên (ít hơn cũng được, xong tất nhiên như vậy mong ước thành tựu sẽ chậm hơn) rồi hồi hướng công đức cho điều mong cầu. ( cách hồi hướng sẽ nói kĩ ở cuối bài)

2. CHÚ ĐẠI BI

Đây tiếp tục là một thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết, và có lẽ là thần chú nổi tiếng nhất trong Phật Giáo.
Nói về sự linh ứng của chú Đại Bi, thì đã có quá nhiều câu chuyện từ ngàn xưa đến nay về những trường hợp thoát nạn, khỏi bệnh nhờ trì tụng chú Đại Bi.
Thực ra công năng của chú Đại Bi còn nhiều hơn thế, trên có thể khiến những người tu hành mau chóng đắc Đạo, dưới có thể giúp những người bình thường giải trừ nghiệp chướng, thoát khỏi khó khăn khổ sở. Và đặc biệt, chú Đại Bi cũng có công năng biến mong ước thành hiện thực. Trong kinh Kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì” có đoạn ghi như sau:
“…phàm ai trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ không bị 15 loại chết xấu và sẽ được 15 loại sanh tốt, như là:
1. Mọi nơi sanh ra thường có bậc hiền quân.
2. Thường sanh ở nước lành.
3. Thường gặp thời đại tốt.
4. Thường gặp bậc thiện hữu.
5. Các căn luôn đầy đủ.
6. Đạo tâm thuần thục.
7. Không phạm giới cấm.
8. Quyến thuộc có ân nghĩa và hòa thuận.
9. Tài vật ẩm thực luôn phong phú.
10. Luôn được người khác cung kính trợ giúp.
11. Tài bảo của họ chẳng bị người cướp đoạt.
12. Mọi sự cầu mong đều được toại ý.
13. Trời rồng thiện thần thường hộ vệ.
14. Mọi nơi sanh ra đều thấy Phật nghe pháp.
15. Khi nghe chánh pháp liền liễu ngộ nghĩa thú thâm sâu.
Nếu có người trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ được 15 loại sanh tốt như vậy. Tất cả trời người thường nên tụng trì và chớ sanh lười biếng.”

Chúng ta chú ý ở điều số 12 : “ Mọi sự cầu mong đều được toại ý”. Như vậy, người thường đọc tụng chú Đại Bi, nhờ phước báo của việc trì tụng thần chú, bên cạnh việc tiêu nghiệp, tăng trưởng Bồ Đề tâm, cũng tự nhiên khiến người đó đó thường được toại nguyện những mong ước của mình.

Tuy nhiên, việc trì tụng chú Đại Bi có một điều phải lưu ý, được chính Quán Thế Âm Bồ Tát dặn dò trong kinh như sau:
“…tất cả nghiệp ác trọng tội, như là mười nghiệp ác, năm tội ngỗ nghịch, nhục mạ người khác, hủy báng pháp, phạm trai phá giới, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp đồ vật của chư tăng, và làm ô uế người tu tịnh hạnh. Hết thảy đều sẽ diệt trừ.
Duy trừ một việc, đó là với thần chú này sanh lòng nghi, thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất, hà huống là trọng tội. Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ nhưng họ vẫn có thể tạo nhân duyên thành Phật về sau.”

Như vậy, để việc trì tụng thần chú mau chóng đạt được kết quả như mong đợi, yêu cầu người đọc tụng cần có một niềm tin mãnh liệt, không mảy may nghi ngờ. Cứ kiên trì đọc tụng hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn biến ngày này qua tháng khác mà không mỏi mệt, không dừng lại khởi nghi ngờ ” Không biết thần chú này có linh không mà sao mãi chả thấy gì ?”, cứ tụng thật nhiều rồi hồi hướng công đức cho điều mong cầu. ( cách hồi hướng sẽ nói kĩ ở cuối bài)

Và dưới đây là đường link hướng dẫn đọc chú Đại Bi :
• Phiên âm Hán Việt:

• Phiên âm tiếng Phạn:

___________________________________________

Với những ai không thích đầu tư công sức để hiểu sâu vấn đề, 2 cách đã nói trên là đủ, xem như là một bài văn mẫu, cứ chép đúng theo là được điểm.
Nhưng nếu bạn là một người có trí tuệ, muốn hiểu rõ bản chất vấn đề, để có thể linh hoạt ứng dụng trong các trường hợp khác. Vậy thì đây, cách thứ 3 chính là dành cho bạn. Cách này cũng bao hàm cả 2 cách trên, và thâu nhiếp mọi cách khác.
Hãy tập trung đọc kĩ từng câu, từng chữ, từng dấu phẩy, ngẫm nghĩ cho thật thấu đáo, ghi nhớ đến mức khắc sâu bí quyết sau

3. CHÌA KHÓA VẠN NĂNG :
TẠO CÔNG ĐỨC (MỌI THỂ LOẠI) VÀ HỒI HƯỚNG

Thực ra luật nhân quả hết sức linh hoạt, không chỉ máy móc là bố thí thì chỉ được giàu có; hiến máu, phóng sinh thì chỉ được trường thọ, khỏe mạnh; dâng hoa cúng Phật thì chỉ được tướng mạo đẹp đẽ. Thắp đèn cúng Phật thì chỉ được trí tuệ. Không, luật Nhân Quả cực kỳ linh hoạt. Khi chúng ta tạo bất kỳ việc phước thiện nào, rồi hồi hướng công đức vào việc chúng ta mong cầu, thì những điều đó đều sẽ thành hiện thực, không nhanh thì chậm.
Có nghĩa là chúng ta có thể làm bất kì việc phước thiện nào tùy ý, rồi hồi hướng cầu cho điều mình muốn.

Như có thể phóng sinh để cầu được trí tuệ, có thể bố thí cúng dường để cầu cho cha mẹ con cái, người thân khỏe mạnh, có thể để cúng dường Phật hoa trái, đèn đuốc… để cầu thi đậu, thăng tiến .v.v… Tùy ý mỗi người có thể thiên biến vạn hóa câu hồi hướng, cầu gì cũng được, miễn là tránh xa những điều bất thiện, hại mình hại người.
Vì sao vậy ? Vì những điều bất thiện thì chẳng được chư Phật- Bồ tát tùy hỉ, chẳng được chư vị thiện thần hộ trì, kết cục cuối cùng luôn là gieo gió gặp bão, hứng chịu những quả báo thảm khốc.

Tóm lại, để ứng dụng Phật pháp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, bí quyết của của đạo Phật đơn giản chỉ gói gọn như thế này:

Thứ nhất, bạn tạo thật nhiều việc phước thiện, tạo thật nhiều công đức. Và thứ hai, sau đó hồi hướng công đức đó cho điều bạn muốn cầu. Bất kể đối tượng là người, linh hồn, súc sinh … bất kể là cầu gì : cầu khỏi bệnh, cầu trí tuệ, cầu đỗ đạt, cầu sống danh sự nghiệp, cầu cho ai đó siêu thoát .v.v…

Cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể biến các mong ước của bạn thành hiện thực.

Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.
Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…

Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh … nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v… đặc biệt, các bạn nên tụng kinh ( như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn.v.v…) – trì chú ( như chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp “ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA”.v.v…)
Một số bạn thích chép kinh chứ không thích đọc, vậy càng tuyệt vời. Bạn cứ sắm một cuốn sổ đẹp đẹp rồi chép hết quyển kinh mà bạn muốn. Công đức tương tự như chép kinh nhưng lớn hơn vì tốn nhiều công sức, thời gian hơn.( lưu ý sau khi chép xong cần cất cuốn kinh nơi trang trọng)

Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” … niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.

Bạn có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều cách để làm. Hãy làm thật nhiều hết mức có thể ( ít là không hi họng gì), và xác định là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại.

Vì nghiệp cũ của mỗi đối tượng khác nhau, nên có việc cần ít phước là thành, xong có việc cần lượng phước rất lớn, và rất lâu sau mới chuyển biến. Nên bạn phải kiên trì, không nên làm được một thời gian không thấy chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.
Cùng hóa giải một việc tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm mới có kết quả, đó là chuyện thường gặp, vì sức tu mỗi người khác nhau. Giống như cùng một chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, máy bay chỉ mất 2 tiếng, còn ô tô mất 2 ngày, đi bộ mất 2 tháng… đó là chuyện bình thường. Người đi bộ không nên đi 2 tiếng, 2 ngày… không thấy tới nơi mà cho là đi sai đường, đơn giản là chưa đủ, cần kiên trì tiếp thôi.

Sau mỗi lần tạo công đức rồi, bạn hồi hướng như sau :

“ Con xin hồi hướng công đức …(1) này, cầu cho…(2) được … (3) sớm viên thành Phật Đạo, quảng độ chúng sinh.

(1) là những công đức đã làm, như tụng kinh, phóng sinh, ấn tống, hiến máu….
(2) là người bạn muốn cầu, như cầu cho con, cầu cho con của con tên…, cầu cho mẹ của con tên…v.v…
(3) là điều muốn đạt được, như được khỏi bệnh, được trí tuệ, được đức hạnh, được siêu sinh về Cực Lạc…v.v…
và kết thúc luôn luôn không được quên điều quan trọng nhất, là được SỚM THÀNH PHẬT ĐỘ CHÚNG SINH.

Với cách thức như trên, dù không phải là giải quyết được tất cả, nhưng bạn có thể thiên biến vạn hóa để hóa giải rất nhiều khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống, như bệnh tật, công việc không suôn sẻ, gia đình bất hòa, con cái khó dạy .v.v… tất nhiên trừ những việc bất thiện – hại người, hay những việc không tưởng, như cải tử hoàn sinh, hay trường sinh bất tử…, còn lại hầu như đều có thể giải quyết.

Vậy phải chăng, cứ tạo công đức rồi hồi hướng là không cần nỗ lực học tập, lao động để biến mơ ước thành hiện thực ?
Thực tế, ý chí & nỗ lực luôn là một yếu tố cần thiết, xong chúng không phải bẩm sinh là có, cũng không phải do bạn tự nhủ mình “ phải cố gắng lên, phải quyết tâm lên!” mà tự dưng ý chí & nỗ lực xuất hiện đâu. Rất nhiều người tự nhủ như thế mỗi ngày, xong rồi cuối cùng vẫn nản chí và bỏ dở mơ ước đó thôi.
Vì rằng ý chí & nỗ lực, đó cũng chính là do phước báo sinh ra. Chính những phước báo mỗi người đã tạo trong quá khứ, kiếp này hay kiếp xưa, chính chúng sản sinh ra “ý chí mạnh mẽ”, “tinh thần nỗ lực” để bạn thực hiện ước mơ.
Đồng thời phước báo cũng bổ sung mọi yếu tố cần và đủ khác như thiên thời, địa lợi, quý nhân giúp đỡ, may mắn bất ngờ.v.v… để đảm bảo cho điều mong cầu phải diễn ra.

Còn việc bao lâu thì ước nguyện của bạn bạn sẽ thành hiện thực ? Cái đó còn tùy thuộc vào việc mong cầu của bạn lớn hay nhỏ, và bạn tạo phước, tích đức nhiều hay ít. Mong ước càng lớn thì càng đòi hỏi nhiều thời gian, cũng như phước báo càng nhiều, thì bạn càng sớm được toại nguyện.

Dù thế nào đi nữa, một khi bạn đã nắm chắc mọi yếu chỉ Quang Tử đã nói rõ trong bài này, vậy bạn đã nắm được một chiếc chìa khóa vạn năng trong tay, để có thể mở được mọi cánh cửa, trừ cánh cửa thời gian.
Nghĩa là mọi mong ước của bạn, nếu làm đúng theo phương pháp trong bài này, thì đều sẽ thành hiện thực, chỉ là không biết được chính xác khi nào thành tựu mà thôi. Có những việc lớn quá sẽ phái chờ nhiều năm, nhiều kiếp mới thành được.

Nhưng, lại một chữ “NHƯNG”, bạn đừng có quên điều này.
Đức Phật nói “Đời là biển khổ”, muốn hết khổ, chỉ có cách là thoát ra khỏi biển khổ, thoát ra khỏi thế gian này. Chứ không hề có cách nào vừa ở trong thế gian này, lại vừa không khổ cả. Cõi người là như thế, mà có sinh lên cõi trời thì cũng vẫn thế mà thôi, vì quy luật này là chung cho cả 6 cõi luân hồi.

Ngàn năm qua, triệu năm qua, hay cả muôn triệu kiếp qua, chẳng có gì thay đổi, đời vẫn thế, vẫn Vô Thường và đủ mặt 8 nỗi khổ giày xéo con người.
8 nỗi khổ đó là : Sinh – Lão – Bệnh – Tử – Ái Biệt Ly – Oán Tắng Hội – Cầu Bất Đắc – Ngũ Ấm Xí Thịnh khổ.

Chúng vẫn luân phiên nối tiếp nhau, đan xen nhau cày xới để đảm bảo thế gian luôn đẫm máu và đầy nước mắt, giống một trận đồ Bát quái khổng lồ được thiết lập hoàn hảo. Vậy về bản chất, thì vì sao cứ khổ nối tiếp khổ mãi vậy ? Vì rằng đó là Quy luật Vũ trụ.
Nhà minh triết vĩ đại nhất từng xuất hiện trên Địa Cầu này, đồng thời cũng là đấng trí tuệ nhất của vũ trụ – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tuyên bố như vậy. Bạn có cầu được ước thấy, toại nguyện với một điều gì đó trên thế gian này, thì rồi nó cũng sẽ trôi qua, sẽ tan biến vào dĩ vãng mà thôi.

Thế nên điều bạn cần mong cầu, đáng mong cầu nhất, đó chính là THOÁT KHỎI LUÂN HỒI BIỂN KHỔ NÀY.
Và trong thời mạt pháp này, đại đa số mọi người nghiệp nặng, thì cách dễ nhất để thoát khỏi thế gian, chính là TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, CẦU VÃNG SINH VỀ THẾ GIỚI CỰC LẠC CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Tôi không nói đây là cách duy nhất, vì vẫn còn nhiều cách khác, xong lâu hơn và khó khăn, gian khổ hơn rất nhiều. Và nếu bạn muốn một lối tắt, an toàn và đễ dàng, thì pháp môn Tịnh Độ chính là dành cho bạn.

Kể hết ra thì rất phức tạp, nên tôi dừng vấn đề này lại ở đây. Nếu bạn muốn biết rõ, bạn có thể dùng Google, Youtube tìm kiếm với từ khóa ‘Kinh Vô Lượng Thọ’ để biết cho rõ. Còn nếu muốn biết cách tu tập theo tông Tịnh Độ, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, thì gõ từ khóa ‘Niệm Phật Thập Yếu – Thích Thiền Tâm’, bạn sẽ tìm thấy một cuốn sách hoàn hảo về cách tu theo Tịnh Độ Tông.

Thời nào có thể nói khó tìm, chứ thời đại mà Google, Youtube được cài sẵn trong chính cái điện thoại mọi người đang dùng để đọc bài viết này, mà không tìm được, thì đơn giản là không muốn tìm mà thôi. Khi muốn, người ta sẽ tìm cách, khi không muốn, người ta sẽ tìm lí do.

Chúc các bạn ứng dụng thành công, mọi ước nguyện tốt đẹp đều mau chóng thành tựu viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

_______________________________

HỒI HƯỚNG LÀ GÌ & CÁCH HỒI HƯỚNG NHƯ THẾ NÀO ?

Hỏi :
– Anh ơi, ở trên có nhắc đến việc, sau khi tạo công đức cần hồi hướng. Vậy cụ thể, hồi hướng công đức là làm như thế nào ạ ?

Quang Tử :
– Bạn thân mến, hồi hướng là một vấn đề hết sức quan trọng khi chúng ta làm một việc thiện, một công đức nào đó, thậm chí hồi hướng còn quan trọng hơn cả bản thân việc thiện, việc công đức đó.
Theo luật nhân quả, khi ta làm một việc thiện đều sẽ có phước báo tương ứng trong tương lai, như bố thí thì được giàu có, chữa bệnh cho người khác thì được phước khỏe mạnh, phóng sinh thì được trường thọ…
Tuy nhiên đó chỉ là phần cơ bản của nhân quả, còn nâng cao hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển phước báo đi theo hướng chúng ta muốn thông qua việc hồi hướng.
Có nghĩa là thay vì bình thường, bố thí thì sẽ được giàu có, nhưng nếu không muốn phước báo giàu có, ta có thể dùng hồi hướng để chuyển sang những phước báo khác như khỏi bệnh, thoát nạn hay Vãng sinh Tịnh Độ, hay thành tựu trí tuệ.v.v…
Không chỉ điều khiển phước báo cho chính mình hưởng, mà còn có thể hồi hướng cho người khác cùng hưởng, giống như một món quà vô hình, xong hết sức hiệu quả.
Và nhân quả sẽ chuyển hướng khiến phước báo sẽ trổ ra đúng như những gì ta đã hồi hướng, có thể nhanh, có thể chậm, nhưng chắc chắn sẽ thành tựu.

VẬY MUỐN HỒI HƯỚNG THÌ LÀM NHƯ THẾ NÀO ?

Hồi hướng thực ra rất đơn giản. Bạn làm bất cứ công đức hay việc thiện gì đó, hoặc trước khi làm, hoặc trong, hoặc sau khi làm, tâm bạn nghĩ đến muốn phước báo của việc thiện đó hướng đến những kết quả nào sau này, thì đó chính là hồi hướng.
Để rõ ràng hơn, thì bạn đọc thầm, hoặc đọc thành tiếng câu khẫn hồi hướng, cấu trúc luôn như sau :
” Con xin hồi hướng công đức …(1) cầu cho …(2) được…(3) “
Trong đó,
“Con xin hồi hướng công đức ….(1)” thì (1) là việc phước thiện mà bạn đang làm, đã làm, hay chuẩn bị làm như phóng sinh, ấn tống, bố thì, niệm Phật, tụng kinh.v.v… Chẳng hạn như “Con xin hồi hướng công đức đọc kinh Địa Tạng trong hôm nay…”, hay là “Con xin hồi hướng công đức phóng sinh lươn này…” , v.v…

Còn ở chỗ “ cầu cho…(2)” , thì là đối tượng được hưởng phước báo, hoặc là chính mình, hoặc ai đó.
Và cuối cùng, “được …(3)” là kết quả mà mình mong muốn, ví dụ như “ được khỏi bệnh”, được “tiêu nghiệp”, “được thông minh, trí tuệ”, được “vãng sinh Tịnh Độ”, thậm chí, có thể cầu “được thành Bồ Tát, thành Phật cứu độ chúng sinh”.

Đối tượng hồi hướng có thể là bất cứ ai, nếu cầu cho chính mình, thì khấn là “cầu cho con”, hoặc ai đó, chúng sinh nào đó, một đối tượng, nhiều đối tượng, thậm chí là tất cả chúng sinh cũng được, tùy ý mình chọn.
Chẳng hạn như “cầu cho mẹ con tên…” hay “cầu cho những người bệnh này…”, hoặc “cầu cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới”, v.v…

Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho bản thân mình, cho người thân, hay cho người khác, chúng sinh khác, bao nhiêu người tùy ý, tuy nhiên, càng hồi hướng cho nhiều người thì phước báo càng chia nhỏ ra, nhưng vẫn là có được hưởng, và có thì luôn tốt hơn là không được chút nào.

Còn về việc hồi hướng để cầu điều gì, chính là điều quan trọng nhất, cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng.
Theo như lí tưởng cao cả nhất của Đạo Phật, thì những công đức lành nên hồi hướng cho tất cả chúng sinh được thành Phật, hay thấp hơn thì cũng là cầu cho tất cả chúng sinh được Vãng Sinh Tịnh Độ, được thoát khỏi luân hồi.
Như kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy hạnh thứ mười – phần hồi hướng như sau : “…có bao nhiêu công đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, …( lược bớt) khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả Vô Thượng Bồ Ðề”

Chắc chắn đây là câu hồi hướng hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, phước báo trong tương lai sẽ thù thắng, vĩ đại nhất.
Nếu như hiện tại ta không có vầ đề gì cấp bách, thì câu hồi hướng này là chuẩn mực nhất mà chúng ta cần áp dụng mỗi khi tạo được bất kì việc thiện nào.
Dù lớn như in kinh đúc tượng, tụng kinh, niệm Phật, trì chú… hay nhỏ như bố thí vài hạt gạo cho con kiến, ta đều hồi hướng với câu hồi hướng trên, thì phước báo sẽ nối nhau kiếp này qua kiếp khác, khiến cho ta trở nên ngày càng trí tuệ hơn, đức hạnh hơn, gieo duyên nhiều với chúng sinh hơn để dần hóa độ cho họ tu hành, dần dần tiến tu cho đến khi chính bản thân thành tựu Phật Quả Vô Thượng, lại giáo hóa cho vô lượng chúng sinh cũng sẽ thành tựu Phật Quả Vô Thượng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng, điều mong cầu càng lớn, thì càng mất rất nhiều thời gian để thành tựu.
Cầu cho tất cả chúng sinh được thành Phật, điều đó quá sức vĩ đại, lớn lao nên cần phải trải qua vô biên – vô lượng- vô số – vô cùng tận kiếp số như cát trong sông Hằng mới thành tựu hoàn toàn như câu hồi hướng được.

Một sai lầm thường gặp của những người mới, chỉ nghe giảng giải đâu đó rồi làm theo chứ chưa thực sự hiểu vấn đề. Là họ làm được một chút ít công đức, rồi đem hồi hướng cho việc cá nhân mình đang cầu, lại đồng thời hồi hướng cho vô lượng chúng sinh.
Sau đó ngồi chờ mãi không thấy kết quả, bắt đầu sinh tâm nghi ngờ, bực dọc vì hình như Phật Pháp đã đánh lừa họ. họ nghĩ : “Thấy bảo làm công đức rồi hồi hướng vô lượng chúng sinh thì phước lớn lắm mà, sao mãi chả thấy gì ? Lừa đảo sao ?”

Vậy cái sai nằm ở chỗ nào ?

Đây, việc hồi hướng công đức cho vô lượng chúng sinh thực sự là một việc làm rất vĩ đại, rất đúng theo tinh thần từ bi của Phật dạy, không sai chút nào cả, người nào hồi hướng như vậy phước đức vô cùng tận. Nhưng phước đức ấy không hề đến ngay lập tức, mà là từ từ, chầm chậm xảy đến trong vô lượng kiếp sau.
Với một người có tấm lòng quảng đại, người ấy có bao nhiêu công đức sẽ đem hồi hướng hết cho chúng sinh, bản thân không mong cầu được điều gì, hiện tại chẳng màng phước báo gì trở lại. Như vậy, có trải qua lâu xa, cả đời mấy chục năm mãi chẳng thấy hiện ra kết quả phước báo gì, người ấy vẫn bình thản, chẳng lăn tăn gì cả.
Vấn đề là một số người chưa có quảng đại như thế được, do vì muốn giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống, như cầu khỏi bệnh, thì đậu, bán được nhà, hay cầu cho người thân được này được kia… nên mới tạo nhiều việc phước thiện. Nghe đâu hồi hướng cho tất cả chúng sinh phước sẽ vô cùng lớn, nên vừa hồi hướng cho ai đó, cho điều mình mong cầu ngay hiện tại, vừa hồi hướng cho vô lượng chúng sinh.
Kết quả, trong kiếp hiện tại, mãi không thấy điều mình cầu được như ý, quay lại sinh tâm nghi ngờ Luật Nhân quả. Sai lầm ở chỗ không hiểu rõ quy luật, nên chọn cách hồi hướng không phù hợp.
Tôi không có nói người như vậy là ích kỷ, vì nói vậy là thừa, chưa chứng quả vị A La Hán trở lên, ai mà chẳng ích kỉ. Và nếu như bạn đang trong hoàn cảnh đó, cũng đừng đặt nặng việc phán xét chính mình ích kỉ hay vị tha như vậy. Không, hãy nghĩ thoáng ra:
” Bạn đâu phải Đức Phật , đâu phải Đại Bồ Tát, đâu phải A La Hán, còn đang là phàm phu mà, còn phải giải quyết rất nhiều khó khăn của cuộc đời mà, thì bạn cứ lo giải quyết việc trước mắt cho xong cái đã, như thế là hợp lý. Chừng nào khó khăn qua rồi, việc mong cầu đã giải quyết ổn thỏa rồi, bạn lại có thể tạo công đức khác mà hồi hướng cho khắp pháp giới vô lượng chúng sinh mà, đâu phải chỉ có mỗi lần này, khi đó bạn sẽ tập vị tha như các bậc Thánh, có sao đâu ?”

Trong thực tế cuộc sống, nhiều khi có những việc bức bách chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết trước. Ví dụ như ta bị bệnh, hoặc là người thân bị bệnh, hoặc là ta đang thất nghiệp, cần tìm một công việc phù hợp, hoặc ta muốn cho mình bớt nóng nảy hơn, bớt sân si hơn v.v… và chúng ta cũng cần phải hồi hướng công đức cho một vài người nhất định, để giải quyết những vấn đề trước mắt đó, vì đơn giản là… ta để mặc những vấn đề đó không giải quyết thì cũng không được, ta vẫn phải sống, và buộc phải giải quyết những bài toán của cuộc sống không ngừng bày ra cho ta.

Mặt khác, cũng cần hiểu thêm, nếu như cả đời làm được phước gì, ta cũng chỉ cầu đạt được những mục tiêu của thế gian, như khỏe mạnh, giàu có, sắc đẹp, thi đậu, lên lương, lên chức .v.v… thế thì, cho dù mọi việc có được đúng như ta muốn, nhưng ta vẫn phải nằm kẹt trong cái vòng luân hồi đầy sinh – già – bệnh – chết , đầy khổ đau bất tận này.

Vậy hồi hướng như thế nào để vẹn toàn cả hai, vừa giải quyết được vấn đề trước mắt, vừa giúp chúng ta tiến tu giải thoát ?

Thực ra hoàn toàn không có gì khó, khi ta hồi hướng phước báo cho ai đó, ta vẫn cứ khấn hồi hướng cầu cho họ giải quyết được những vấn đề trước mắt, như cầu được khỏi bệnh, cầu tìm được việc làm, cầu thông minh, trí tuệ v.v… Sau đó kết thúc bằng câu “ cầu cho họ sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”.

Giả sử như ta bị bệnh, ta liền đi phóng sinh hay làm làm một việc phước gì đó tùy hoàn cảnh, rồi khấn hồi hướng như sau : “Con xin hồi hướng công đức này, cầu cho con được tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật mau lành và sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”.

Hoặc ví dụ như ta có đứa con, muốn cho nó học giỏi, ngoan ngoãn, ta làm một việc phước gì đó tùy hoàn cảnh, như phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật …sau đó hồi hướng như sau:
“Con xin hồi hướng công đức này…cầu cho con của con tên… được thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn và sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”.
Hay ví dụ như ta có người chồng vũ phu, ham mê cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha… ta làm một việc công đức nào đó, rồi hồi hướng như sau :
“Con xin hồi hướng công đức này…cầu cho chồng con sớm thay tâm đổi tính, từ bỏ thói vũ phu, ham mê cờ bạc, nhậu nhẹt, đức hạnh tăng trưởng, sớm viên thành Phật Quả Vô Thượng, quảng độ chúng sinh”.

Như vậy, trước mắt chúng ta giải quyết được những vấn đề của cuộc sống, xong vẫn đảm bảo Bồ Đề Tâm của mình và người khác tăng trưởng, chắc chắn sẽ dần dần tiến tu cho đến khi thành tựu đạo quả Bồ Đề.
Như câu hồi hướng trên, chúng ta chỉ hồi hướng công đức cho một người, nhưng tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Vì sao ? Vì khi người đó thành Phật, thậm chí chưa thành Phật, mới là Bồ Tát thì đều đã luôn cứu độ- giáo hóa, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh.
Ta hồi hướng cầu cho người khác thành tựu như thế, thì dù chẳng cầu gì cho bản thân mình, xong chính ta cũng sẽ được thành tựu như lời hồi hướng đó. Vì rằng, bất luận hồi hướng như thế nào, thì người trực tiếp làm phước, tạo công đức vẫn luôn hưởng phần lớn phước báo, và khi ta muốn người khác được điều gì, thì chính ta cũng sẽ được điều đó.

Hoặc đơn giản là ta tạo thật nhiều công đức mỗi ngày. Hôm nay ta hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, ngày mai ta hồi hướng cho một người này, kia ta lại hồi hướng cho một nhóm khác… sẽ không cần bận tâm thêm chuyện người này được người kia không.

Trên đây là sơ lược đôi nét về cách thức hồi hướng, cũng chỉ là sơ lược thôi vì nhân quả hồi hướng rất phức tạp, cần phải có trí tuệ siêu việt của Đại Bồ Tát, của chư Phật mới thấu suốt được. Hi vọng đôi chút chia sẻ nông cạn, còn nhiều thiếu sót này sẽ giúp các bạn phần nào đó trên bước đường tu tập.
________________

* Công đức chia sẻ Phật Pháp là vô cùng vô tận, có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, thay đổi vận mệnh, tăng trưởng duyên lành.
Xin bạn hãy mạnh dạn chia sẻ các bài viết Phật Pháp, giúp cho ngày càng có nhiều người được tiếp cận với đạo lí, trên đền ơn Phật, dưới cứu độ muôn loài! Nam Mô A Di Đà Phật ! __()__

Trang Fanpage Quang Tử còn rất nhiều bài viết tương tự. Để không bỏ sót bài viết quan trọng nào, vui lòng bấm vào đường link bên dưới để xem ⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/quangtu.chuyennhanqua/

Related Articles

Responses