KÍNH MỪNG NGÀY VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (30/07ÂL). NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯ

KÍNH MỪNG NGÀY VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (30/07ÂL). 🙏NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT🙏
Người là bến bờ giải thoát, cứu vớt chúng sinh ra khỏi trầm luân, khổ đau, tăm tối! Con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Người🙏🙏🙏

Related Articles

Responses