KINH ĐỊA TẠNG – BỒ TÁT PHÓNG QUANG KÝ.

KINH ĐỊA TẠNG – BỒ TÁT PHÓNG QUANG KÝ.

Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 33 (1944) vào buổi sáng tôi lên lầu Tán Mỹ lễ Phật, tối lại đến sảnh trước, nơi Thờ Quan Âm Đại Sĩ tụng niệm danh hiệu Chư Phật Bồ Tát. Vì muốn yên tĩnh, tôi tắt đèn đứng nghiêm, chắp hai tay hướng về Phật, miệng niệm mắt nhìn chăm chú, trong lòng thành kính tụng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát một ngàn lần. Sắp đến số lần, tôi bỗng nhiên thấy có ánh sáng chói lòa, to lớn như miệng chén, chiếu như ngọn đèn, cách ba thước về phía bên trái tượng Quan Âm Bồ Tát. Tưởng là có người cầm đèn đi qua vườn, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng chưa ló dạng, khuôn viên vắng tanh, không có người qua lại, đoạn tự nghĩ có lẽ là thị giác của tôi có vấn đề, nhìn về chỗ cũ ánh sáng đã tắt không thấy gì nữa.

Tôi trở lại chỗ cũ tiếp tục tụng niệm, thì thấy ánh sáng lại nổi lên, nhưng hơi cao hơn lần trước một chút. Tôi mới nhớ ra là chỗ đó có một pho tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hình dáng như năm trước mà em tôi là Trí Phương đã vẽ để in ra gửi tặng các đồng bào ở hải ngoại và quốc nội, để truyền bá cho mọi người thờ phụng.

Đoán chắc là ánh sáng của Bồ Tát, tôi vội gọi em tôi đến xem, em cũng thấy. Lúc đó phụ thân tôi cũng bước vào, cùng chúng tôi xưng niệm Thánh hiệu, ánh sáng được thêm vài phút thì tắt. Trước kia mẫu thân tôi nghe lời khuyên, trường trai lễ Phật hơn 10 năm. Cả gia đình cũng vậy, không ai là không sùng tín Tam Bảo, trước sau quy y với các đại Sư: Ấn Quang, Trí Tùng và Diệu Trân. Anh em tôi có nguyện vọng hoằng pháp để làm lợi sinh.

Tháng Giêng năm nay Mẹ tôi bị bệnh, cánh tay bên phải không cử động được, bước đi khó khăn. Biết là vì túc nghiệp sinh ra, chỉ có Phật lực mới có thể khỏi được, nên chúng tôi lại càng chăm chỉ thành tâm niệm Phật cầu gia bị.

Đêm 29, Mẹ tôi lưỡi cứng không nói năng gì được, anh em tôi phát nguyện, ngoài việc xưng tụng danh hiệu của Chư Phật ra, xin thành tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bản Nguyện, đồng thời thay Mẹ tôi sám hối tội chướng. Bệnh tình quả nhiên thấy khỏi dần.

Nguồn: Diệu Liên

Related Articles

Responses