KINH ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT


(Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn- Đề Vân Bát Nhã
Việt dịch : Tỳ kheo Thích Thiện Thông. )

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại cõi trời Đao Lợi, dưới cây Ba Lợi Chất Đa La (Chú thích: chúa tể những loài cây trên trời), cùng với vô lượng đại Tỳ kheo chúng, vô…

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x