KIẾP MÁ HỒNG REMIX | TLong x DJ Trang Moon Remix | Trời Sinh Ra Kiếp Má Hồng Remix

video
play-rounded-fill
[âm nhạc] trời cao xa quá Bẽ Bàng bạn vẫn hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta dòng sông bến nước lững lờ Vì sao ai quá hững hờ dù đỏ sang sông còn lại bên cũ vẫn nóng vẫn chờ trời thu bao nhiêu

Lá vàng lòng anh thương em Đỗ Văn Hãy để anh đâu Trời sinh ra khí tươi tươi [âm nhạc] vẫn còn những giây phút bên nhau Tựa Vai Anh Nỡ đoạn tuyệt tình anh bước đi bao nhiêu chỉ nhận được cô liêu mà lòng anh vẫn còn thức trắng phai mờ tình anh

Không phải yêu thương người theo gió bay sợ lòng cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu Cớ sao nữa đành lòng người vội quên hết duyên đầu người quay bước người chẳng tiếc thương riêng anh sầu vương anh mang tim anh trao ai nơi đây

Anh Đã Trót Lỡ Yêu ai mãi yêu nàng đừng dễ đâu phải thương em dù rộng [âm nhạc] nỗi nhớ Trời sinh ra kết nối [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] em mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa Phai Tình Đời Anh Đã Trót Lỡ Yêu

Ai mãi yêu ngàn đời rẽ đâu phải thương em giữa dòng bơ vơ thân em chẳng được như mơ thì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khâu nỗi nhớ Trời sinh ra kí ức giữa dòng Tình Đời [âm nhạc] sang sông còn lại bên cũ vẫn nóng vẫn

Chờ trở thành bao nhiêu lá bàng lòng anh thương em vỡ tan Hãy để anh lâu rồi [âm nhạc]

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture