KHUYẾT ĐIỂM NGHIÊM TRỌNG NHẤT LÀ TẠO KHẨU NGHIỆP. THẦY LÝ DẠY” CÔNG ĐỨC TU TẬP CỦA CÁC BẠN TỪ ĐÂY MÀ CHẢY RA HẾT”. THÍC

🙏 KHUYẾT ĐIỂM NGHIÊM TRỌNG NHẤT LÀ TẠO KHẨU NGHIỆP. THẦY LÝ DẠY” CÔNG ĐỨC TU TẬP CỦA CÁC BẠN TỪ ĐÂY MÀ CHẢY RA HẾT”. THÍCH PHÊ BÌNH NGƯỜI KHÁC, THÍCH NÓI LỖI NGƯỜI KHÁC, THÌ TẤT CẢ CÔNG ĐỨC TU TẬP ĐỀU MẤT HẾT TỪ CÁI HỮU LẬU NÀY. TỪ BẢN THÂN MÀ NÓI BẠN KHÔNG CÓ TÂM THANH TỊNH….

🙏 Tu hành phải bắt đầu từ chỗ nào? Từ chỗ đoạn phiền não, “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”, hay nói cách khác, bạn phải sửa khuyết điểm, phải sửa tập khí. Chúng ta ngày nay, thực tại mà nói, là quá khó sửa. Tại sao lại khó như vậy? Từ nhỏ chưa có học qua, cho nên trong việc này, chúng ta không có cách nào so với cổ nhân, các Ngài đã học từ nhỏ. Học điều gì? Là học làm người, họ đã tiếp nhận sự giáo dục đó. Chúng ta từ nhỏ đến hiện nay không có người dạy. Chương trình tu học, trong những năm gần đây ở Cư Sĩ Lâm đã dạy cho các em nhỏ học Đệ Tử Quy. Bắt đầu học từ Đệ Tử Quy. Ngày xưa, mọi người đều đã học qua, cho nên họ tu thập thiện không khó, trì giới cũng không khó. Từ nhỏ họ đã biết giữ phép tắc, tư tưởng kiến giải thì thuần chánh, lời nói việc làm đều là hợp với quy củ. Vì từ nhỏ đã được dạy dỗ rồi, cho nên khi tiếp xúc với Phật pháp, trong Phật pháp nói đến giới luật thì họ chẳng có chút khó khăn nào, họ dễ dàng làm được. Chúng ta ngày nay khó ở chỗ nào? Khó là từ nhỏ chúng ta chưa có học qua, hiện tại thì toàn thân đã có nhiều khuyết điểm.
🙏 Khuyết điểm nghiêm trọng nhất là tạo khẩu nghiệp.
🙏 Trước đây thầy Lý đã dạy chúng tôi, thầy Lý thường nói, công đức đã tu tập của các bạn mỗi ngày đều từ nơi miệng mà chảy ra hết. Phật pháp có nói đến chữ lậu, chính là từ cái lỗ rất to này mà chảy ra. Thích phê bình người khác, thích nói lỗi người khác, đây thật sự gọi là hữu lậu, hết thảy công đức bạn đã tu tập hoàn toàn chảy mất hết. Nói lỗi của người khác là lỗi lầm lớn nhất, là lỗi lầm nghiêm trọng nhất. Bạn nghĩ xem tại sao vậy? Từ bản thân của bạn mà nói, là tâm của bạn không thanh tịnh. Chúng ta nói Bồ-đề tâm, bạn không có tâm chân thành, tâm của bạn là giả dối, bạn không có tâm thanh tịnh, tâm của bạn bị nhiễm ô, bạn không có tâm bình đẳng, tâm của bạn có cao thấp, đều cho là bản thân mình thì đúng, người khác thì sai, vậy là không có tâm bình đẳng. Không có chánh giác thì bạn ngu si. Bạn không có từ bi thì bạn sẽ tự tư tự lợi. Cho nên từ nơi khẩu nghiệp thì biết được bạn hoàn toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn không tương ưng với Bồ-đề tâm. Không tương ưng với Bồ-đề tâm thì chính là không tương ưng với toàn bộ Phật pháp Đại Thừa, với bất cứ pháp môn nào trong Phật pháp Đại Thừa bạn cũng sẽ không thành tựu. Theo pháp thế gian mà nói, cái miệng là cửa của họa và phước. Thích phê bình người khác, có ý hay vô ý kết oán thù với người ta. Đã kết oán thù rồi thì không sớm thì muộn bạn sẽ gặp sự báo thù. Nhân quả thông ba đời. Bạn thích phê bình người ta thì người ta cũng phê bình bạn, quả báo là như vậy, bạn làm sao mà tránh khỏi được. Đây là từ bản thân của bạn đã phá hoại đức hạnh của chính bạn, tự bản thân bạn đã phá hoại công phu tu hành của mình.

🙏 A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.

🙏 PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 313)Người giảng: Lão pháp sư Tịnh KhôngThời gian: Khởi giảng năm 1998Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩBiên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ.

Related Articles

Responses