KHUYẾT ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA CHÚNG SANH LÀ SI ÁI.

👉 KHUYẾT ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA CHÚNG SANH LÀ SI ÁI.
( Trích lời khai thị của Đức Thầy).

Người tu Đạo phải nên chú ý:
” CHỚ GIEO NHIỄM Ô VỚI NGƯỜI KHÁC. SỢI DÂY TRÓI BUỘC BẤT TỊNH NẦY SẼ LÀM CHÚNG TA ĐỌA LẠC VÌ THAM ÁI LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI KHỔ ĐAU”.

Ngày đêm sống trong si ái, không thể xả bỏ được. Nếu chúng ta chuyển được tâm si mê, háo sắc, nhớ thương, yêu đương, giận hờn của phàm phu thành tâm tu học Phật Pháp, nhớ Phật, nhớ Bồ Tát… vậy thì còn gì bằng…( Niệm là nhớ , vì thế niệm Phật, Bồ Tát chính là chúng ta đang nhớ Phật, Bồ Tát vậy ).

Hãy một lần quay về bên trong và nhìn lại chính mình , có phải rằng mỗi ngày mình đều bị cái” ngã ”nầy đánh lừa, để rồi chấp thân này thật có, nếu thật có, sao chúng ta lại phải chết mà không sống hoài, …vì thế, chúng ta hãy biết trân quý từng giờ từng phút không lãng quên việc tu học, thì sẽ mau chóng thành Phật. Mớ thịt da hôi thối này có vĩnh cửu với thời gian, Chúng ta có trẻ đẹp, khỏe mạnh hoài chăng? Chúng ta có chiến thắng được sanh già bệnh chết chăng ??? Hãy mau thức tỉnh…

Bồ Tát Tuyên Hóa dạy rằng :
“Người tu hành phải vì cắt đứt dòng sanh tử luân hồi, đối với kẻ mới phát tâm tu, điều chướng ngại nhất khi dụng công là lòng tham đắm sắc dục giữa nam và nữ. Đây là vấn đề căn bản nhất.”

Hiện tại chúng ta may mắn có được thân người. Nếu không biết dùng thân người để tu hành, thì đợi đến khi nào mới tu? Chỉ e đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu hành thì đã quá trễ!

🙏Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát ma ha tat tác đại chứng minh 🙏

Related Articles

Responses