KHƯỚC TỪ DÂM DỤC, SINH CON VINH HIỂN

KHƯỚC TỪ DÂM DỤC, SINH CON VINH HIỂN

( Trích Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư)

Xưa ở Tỳ Lăng ( TQ), có một ông họ là Tiền, hay làm việc thiện, nhưng không có con nối dõi. Trong làng có ông cụ họ Dụ bị kẻ có thế lực xiết nợ, bị gông xiềng giam cầm, vợ con đói rét, xin vay tiền ông.
Ông trao đúng số tiền , lại chẳng giữ giấy tờ mượn nợ. Chuyện được giải quyết, cụ Dụ dẫn vợ con đến cảm tạ. Bà vợ ông Tiền thấy con gái của họ xinh đẹp, muốn mua về làm thiếp. Vợ chồng ông Dụ hoan hỷ.
Nhưng ông Tiền nghiêm nghị bảo:
“Thừa dịp người ta gặp khó khăn chuộc lợi tức là bất nhân. Ý ta vốn làm lành, kết cục trở thành chuyện để thỏa dục, tức là bất nghĩa. Ta thà không có con, quyết chẳng dám phạm!”

Vợ chồng ông Dụ khóc lóc bái tạ, lui về. Tối hôm ấy, vợ ông Tiền nằm mộng thấy có vị thần bảo: “Chồng bà âm đức rất trọng, sẽ ban cho bà đứa con quý”.
Năm sau, quả nhiên sanh một trai, đặt tên là Thiên Tứ. Vào năm mười tám tuổi, Thiên Tứ liên tiếp đỗ đạt, làm quan đến chức Ngự Sử.
____________________

Xưa có ông Phùng Thương tuổi đã trung niên chẳng có con. Vợ thường khuyên chồng cưới thiếp để sanh con trai.
Về sau, trên đường lên kinh đô, ông mua một người thiếp. Đã ký xong bằng khoán, giao tiền, hỏi tên tuổi cô ta; cô ta nức nở, không đáp được.
Thấy có ẩn khuất, ông bèn cố gạn hỏi, cô đáp:
“Do cha thiếp nhận chuyển giao hàng hóa cho quan phủ, bị thất thoát mà mắc nợ, phải đem thiếp bán đi để lấy tiền trả nợ”.
Ông Phùng thương xót, lập tức trả cô ta về với cha, chẳng đòi tiền lại. Khi trở về, vợ hỏi: “Người thiếp đâu rồi?”
Ông kể cặn kẽ nguyên do. Vợ bảo:
“Ông dụng tâm như thế, lo gì không có con”.
Mấy tháng sau, vợ hoài thai. Buổi tối hôm vợ ông sắp sanh, có người trong làng nghe thấy tiếng trống, tiếng kèn rộn rã, tuyên bố: “Đưa Trạng Nguyên tới nhà họ Phùng” mà nhìn thì không thấy ai.
Đứa bé sinh trong ngày hôm ấy, ông đặt là Phùng Kinh. Về sau, Phùng Kinh thi đỗ Tam Nguyên, làm quan tới chức Thái Tử Thiếu Sư, rồi cuối cùng làm đến Tể Tướng, quan chức rất vinh hiển.
Nguồn: Nhân quả- luân hồi

Related Articles

Responses