KHÔNG SAO EM À REMIX | Đinh Tùng Huy ft DJ Trang Moon Remix | Giữ làm gì cuộc tình đã phai…

video
play-rounded-fill
Một người không muốn ở lại làm gì cuộc tình đã phai từng người vội vã hiện tại anh ở lại lạnh bao khó khăn bận lòng thêm chẳng được gì em cũng đi chỗ không buồn thân thể làm theo lí trí cho con đâu những ngày mai

Không nghĩ là em lỡ một lòng dối trá một ngày nào nếu như mình gặp người ta nên thấy vẫn đang quay lại về đây [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] cùng nhau Trải qua không nghĩ là em lỡ một lòng dối trá một người nào

Cần người ta em thấy ước muốn đâu phải lại về đây [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] một người không muốn ở lại làm gì cuộc tình đã phai từng người vội vã hiện tại anh ở lại lạnh vào tháng [âm nhạc] cần người ta em thấy ước đâu quay lại về đây

[âm nhạc] [âm nhạc]

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture