KHỎI BỆNH THƯƠNG HÀN NHỜ BỒ TÁT ĐỊA TẠNG CỨU GIÚP.

KHỎI BỆNH THƯƠNG HÀN NHỜ BỒ TÁT ĐỊA TẠNG CỨU GIÚP.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định).

Tháng 7 mùa Thu năm Bính Tuất, chị tôi bị bệnh thương hàn rất nặng. Tất cả các thầy thuốc đều bó tay. Vừa lúc tôi đến thăm bệnh thấy ở bên cạnh chị có cuốn “Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh” trong đó có ghi:
“… nếu đem đồ quý báu như quần áo đem bán để lấy tiền tạc tượng hay vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nếu người nghiệp báo đáng lẽ phải ốm đau, nhưng nhờ công đức kể trên, bệnh sẽ khỏi và được tăng thọ…Nếu phát nguyện nhờ người thay thế bố thí tiền bạc, quyên góp để đúc tượng Địa Tạng Bồ Tát thì như thuyền gặp gió…”.
Tôi liền khuyên chị tôi nên cầu nguyện và làm theo như vậy, thì bất ngờ cơn nóng sốt được giảm, người được tỉnh táo, bệnh tình bớt đi, mười phần thì bớt được bảy tám phần. Những người đứng chung quanh đều cho là lạ.

Một buổi sáng bảy ngày sau, chị tôi thấy một vị Lão Tăng, tay cầm chiếc gậy thiếc, từ từ đi vào phòng khách đứng bên cạnh giường. Chị tôi chắp tay kính cẩn, thì không thấy đâu nữa. Từ đó chị tôi thấy các bệnh chân tay bủn rủn, tinh thần mỏi mệt bỗng nhiên khỏi hẳn. Mới hay là Bồ Tát che chở cho lục đạo, phổ độ những kẻ có tình, thần thông và uy đức thật không thể nghĩ bàn.

Chị tôi sau khi khỏi bệnh thì lập chí tu tịnh nghiệp, ngày đêm tụng niệm xưng danh Bồ Tát, hàng tháng trai giới lục chay, gặp ai cũng khuyên răn, và nhờ tôi viết dùm Linh Cảm Ký để phổ biến cho mọi người được biết, để đồng sinh chánh tín, đồng trồng căn lành.
(Khương Trí Thanh kính ghi).

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

Related Articles

Responses