Khi chúng ta niệm Phật ,Phật cũng niệm chúng ta , giống như gửi điện tín đến Phật A Di Đà. Đó gọi là cảm ứng đạo giao.Nế

Khi chúng ta niệm Phật ,Phật cũng niệm chúng ta , giống như gửi điện tín đến Phật A Di Đà. Đó gọi là cảm ứng đạo giao.Nếu chúng ta không niệm Phật thì Phật không có cách gì tiếp độ chúng ta. Vì vậy phải thường trì niệm Danh hiệu Phật.
Khi niệm mật chú cần phải niệm cho đến lúc mật chú lưu xuất từ tâm ra và đồng nhập vào tâm. Mật chú và tâm đồng nhất vào một âm thanh mà không thể phân biệt được.Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm.
Khi chúng ta lễ Phật – Phật là vị nhận lễ còn phước huệ của chúng ta thì được tăng trưởng.Thế nên lễ Phật là cảm ,- Phật nhận lễ là ứng.
Đó là đạo giao.
(HT Tuyên Hóa)

Nguồn: Pham Minh Thu Akari

Related Articles

Responses