Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”. ( 66 lời Phật dạy về

Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.

( 66 lời Phật dạy về cuộc sống )

Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of