HÚT THUỐC UỐNG RƯỢU ĐỀU CÓ QUỶ THEO.

HÚT THUỐC UỐNG RƯỢU ĐỀU CÓ QUỶ THEO.

(Trích “Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám, biên dịch: Hạnh Đoan).

Xin hỏi : Người uống rượu thường có nhan diện màu gan heo, người hút thuốc thì mặt xám, là nguyên nhân gì?

Trả lời : Do người uống rượu có ma men đeo theo, người hút thuốc cũng có quỷ hút đeo theo.

Ma quỷ là từ đâu mà lại? Một số là vong nhảy lầu, nhảy sông, bị tai nạn xe, là các cô hồn, dã quỷ bị uổng tử, hoạnh tử…không thể lập tức đầu thai, nhưng lúc làm người rất ưa hút thuốc uống rượu, do họ còn quá chấp trước ở những hưởng thụ thế gian, nên hễ nghe mùi rượu mùi thuốc lá thèm dữ dội.

Vì vậy hễ gặp được ai hút thuốc uống rượu…là họ nhào tới ôm lấy, nhưng đối phương không nhìn được cảnh : Miệng quỷ đang đối với miệng mình- hễ bạn nhả thuốc thì họ hít vô, họ phả khí thì bạn hít. Lúc bạn ngủ ngửa mặt thì họ áp mặt kề bạn, hễ bạn nằm nghiêng thì họ cũng đối mặt nghiêng với mặt bạn ( vì họ quá ghiền thuốc). Hễ bạn nhả thuốc thì họ hít. Họ nhả khí thì bạn hít….mà người thuộc dương , quỷ thuộc âm, nên vô tình bạn cùng họ trao đổi khí xấu…

Cho nên kẻ hút thuốc, uống rượu…khí sắc càng lúc càng tệ, mặt càng lúc càng khó coi.

Do có nhiều ma quỷ xúi giục thêm, nên đa số có xu hướng khó bỏ được thuốc lá, rượu bia.

*******************
Còn chân tay hay bị nổi nấm, sinh mẩn ngứa, bị phù nề…còn bị chai và mọc mụn cóc, thảy đều do ác nghiệp tạo ra! Thứ nhất : Sát sinh ăn thịt! Thứ hai: Làm thương hại vô lượng chúng sinh. Nếu như có thể ăn chay, tuân giữ giới luật, chịu vì chúng sinh tụng Kinh sám hối, mọi sự sẽ dần dần chuyển tốt trở lại .

Tôi khuyên không sát sinh là muốn bạn lựa đường chánh mà đi, nên dứt đồ tanh hôi, không ăn thịt sát sinh. Bạn niệm Phật tụng Kinh cho chúng sinh, thì chúng sẽ chịu đi ! Nhưng cần phải kiên trì ( không phải chỉ thực hành một vài ngày là đủ), vì nghiệp sát sinh bạn tạo quá nặng.

Thí như tôi là heo, khi bạn giết tôi, linh hồn tôi xuất ra, lòng tôi hận bạn chí tử, nhưng chưa có cách báo oán vì âm dương cách trở (Nghĩa là những thứ bao gồm từng phần trên thân vật, nếu ai mua về, thì thần thức vật sẽ phân ra rất nhiều để đeo theo)…

Khi bạn đem thịt cắt thành miếng, vật sẽ hết sức thống khổ, vì cho rằng : Đó là thịt ta! Nó hận đến nhe lợi nhe nanh, nhưng chưa có cách hay cơ hội để báo thù …
Vì vậy nó chờ đến lúc phúc bạn suy, bạn bị cảm , thân bất an, sức đề kháng không đủ, dương khí thiếu…thì nó liền nhập vào thân thể bạn, trụ tại lưng hay chân…hoặc bất kì bộ phận nào đó trên thân bạn, dốc sức hành hạ bạn… Bởi bạn đã giết, ăn thịt nó , ( có thể do kiếp này, hay do tiền kiếp có thù oán tìm đến, đời này đòi nợ, hành bạn thống khổ)…

Cho nên, cách giải quyết tốt nhất là ăn chay, đi vào đường học Phật chân chánh, phải vì những chúng sinh bạn giết qua, thành tâm tụng Kinh, niệm Phật hồi hướng…

Công đức tụng Kinh Địa Tạng rất lớn, phối hợp thêm Giới, Định, Huệ…( là thuốc rất hay để chữa trị bệnh tật).

Quý vị cần tuân thủ giới luật, giữ ngũ giới : bao gồm cả việc không hút chích chất độc. Thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe ( làm Phật pháp trụ thế, đem lợi đến khắp hữu tình, là trách nhiệm của mỗi người con Phật ).

————————–
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật__()__
Nam Mô A Di Đà Phật __()__
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát__()__
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! __()__
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát __()__

xin thường niệm!

Nguồn: Dự cư sĩ

Related Articles

Responses