HƯƠNG NÀY TỪ ĐÂU ĐẾN?

HƯƠNG NÀY TỪ ĐÂU ĐẾN?

Lễ Địa Tạng hình, trong chữ lễ bao gồm tu hành, lễ kính, tán thán, đây là nói thiên long quỷ thần hiện tại và vị lai. Chúng ta đọc Kinh có thiên long quỷ thần đến nghe, mắt thịt chúng ta nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được, Tâm bạn càng thanh tịnh thì càng dễ cảm nhận.

Dù chỉ có một người đọc Kinh, người đó ở trong phòng đọc Kinh chẳng có ai nhìn thấy, có thiên long quỷ thần đến, nhiều khi chúng ta sẽ ngửi được mùi hương lạ, đây là việc thường gặp nhất.

Lúc chúng ta đọc Kinh, đặc biệt là lúc bắt đầu học, lúc đó chẳng biết đốt hương. Cổ Đức nói với chúng ta, có thiên thần đi ngang gặp lúc bạn đọc Kinh, họ sẽ dừng lại chắp tay cung kính tán thán, trên thân họ có mùi hương, do đó bạn ngửi được mùi hương lạ này.

Đôi lúc vài người cùng nhau thảo luận Kinh Điển, tâm địa cũng rất thanh tịnh, lúc đó tâm địa từ bi, hiền thiện, lúc bạn nghiên cứu thảo luận như vậy, có thiên long quỷ thần đi ngang nhìn thấy họ cũng sẽ dừng lại, sẽ chắp tay cung kính chào.

Lúc đó những người này cũng sẽ ngửi được mùi hương lạ, chuyện này chúng ta thường nghe nói tới, chính chúng ta cũng từng trải qua.

Cho nên chúng ta đọc Kinh, nghiên cứu thảo luận tu hành, đừng tưởng là không có ai nhìn thấy, mắt thịt chúng ta nhìn không thấy chứ thật ra có rất nhiều thiên long quỷ thần này đang ở chung quanh.

Bạn hiểu được đạo lý và sự thật này thì phải giác ngộ, khi chúng ta khởi một ác niệm, làm một việc xấu đừng tưởng là không có ai biết, thiên long quỷ thần đều biết.

Bạn có thể gạt người chứ không thể gạt quỷ thần, đúng như câu nói Trên đầu ba thước đều có thần minh, lời này là thật chẳng phải giả.

(Trích ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ. Lão Pháp Sư TỊNH KHÔNG)

Nguon: Dieu Lien

Related Articles

Responses