HƯỚNG DẪN CÁCH TỤNG KINH ĐÚNG CHUẨN.

HƯỚNG DẪN CÁCH TỤNG KINH ĐÚNG CHUẨN.

( Trích “ Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám” )
Tác giả: cư sĩ Quả Khanh
Hạnh Đoan biên dịch

Lương Hòang Sám có đọan :
” Chưa thấy người nào vâng lời Phật dạy tu các nghiệp lành mà mắc phải ác báo bần cùng xấu xí bệnh tật, bệnh hoạn, không được tự do, hay bị kẻ khác khinh chê, lăng nhục, nói năng không được người tin…”

Giải thích:

Muốn thành tựu tất cả mọi điều đều như ý, thì phải “ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện”, lo gột rửa tâm mình, một mảy trần cũng không nhiễm. Nếu người y theo lời Phật dạy mà tu, một lòng đoạn ác hành thiện mà bị ác báo thì thật là vô lí.
Tôi từng nói: Có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn, nhưng sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi lại xảy ra chuyện: thực ra đây chính là quả báo nặng nề đời sau chuyển thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện tại, được cảm ứng dứt nghiệp”.

Bởi vì trước khi trì giới, họ từng sát sinh tạo ác làm chướng ngại người… Chỉ cần đừng thối tâm, cứ bền bỉ kiên nhẫn, qua một thời gian thì sự nghiệp, gia đình…thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan. Khi mắc bệnh thì có thể dùng thuốc nhưng không nên dùng thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi, rồi tụng ba biến “Chú Đại Bi” gia trì vào thuốc sẽ thấy hiệu quả.

Lưu ý: Thành tâm sám hối tội lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Có thể nói rằng nếu như bạn không học Phật, thì hiện giờ không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau này sẽ phát sinh chuyện nặng nề hơn.
Hiện tại sau khi tu học theo Phật mà bạn bị xảy ra những chuyện không hay như thường phải gặp những người chống đối, thường làm khổ ta cách này hay cách khác, thì phải dùng tâm “ luôn nhận lỗi mình, chớ bàn lỗi người để ứng phó; bởi săm soi lỗi người tức là lỗi ở ta”. Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật đọc tụng 3 hay 7,21 hoặc 49, hay tụng đến 108 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ.( đọc kinh là nhìn vào quyển kinh mà đọc, tụng là đọc thuộc lòng quyển kinh – theo cách giải thích của HT Tuyên Hóa )

Vì sao phải hồi hướng cho họ?

Bởi: “ Muốn biết nhân kiếp trước nhìn quả thọ đời này”, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ ” kẻ đáng ghét” đó, thế nên họ mới đến đòi nợ bạn. Vì sao phải quỳ tụng kinh?

Tôi ví dụ thế này: Bạn vì họ ngồi tụng một bộ “ Kinh Địa Tạng” thì giống như cho họ hai mươi vạn CNY ( bằng 660 triệu VNĐ ) còn nếu quỳ tụng bộ “ Kinh Địa Tạng” với tâm tư chí thành thì giống như cho họ hai trăm vạn ( bằng 6,6 tỉ VNĐ ).
Dù bạn có tranh thủ thời gian để tụng kinh mà nếu không có Phật đường ( chỗ thờ Phật) thì hãy cứ trang phục chỉnh tề, rồi tìm một chỗ yên tĩnh tụng đọc kinh điển cũng được, thời gian có nhiều thì bạn tụng hết cả quyển , có ít thì tụng một đoạn, rồi lúc khác tụng tiếp. Nghĩa là thời nào tụng kinh cũng được hết, miễn là bạn thành tâm quỳ tụng, sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh thiên – long – quỷ- thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh.

Lúc tụng kinh nên dốc hết sức điều phục mình tập trung vào lời kinh, đừng để tâm suy nghĩ tán loạn, nếu tâm vọng loạn khởi thì lập tức kéo về ngay, tâm càng chí thành thì công năng hiệu quả càng lớn, âm thanh tụng kinh sẽ càng truyền xa trong siêu hình, nếu có thể chiêu cảm càng nhiều chúng sinh tìm đến nghe kinh sẽ càng được lợi ích , công đức sẽ càng lớn. Giống như một rạp hát, xuất vé cho người đến nghe càng đông thì thu nhập càng cao.
Tất nhiên người không có điều kiện nhiều, dù ở nơi không có bàn thờ Phật, cũng không quỳ được, không tụng đọc lớn tiếng được, thì chỉ cần cung kính thành tâm tụng kinh thì cũng gieo lợi ích rất lớn.
Phải nhớ lúc tụng kinh cầu siêu hay cầu an cho ai đó thì không được khởi tâm ôm niệm oán hận , điều này cực kì quan trọng. Bởi vì cho dù đối với người đã mất ( hoặc không hiện hữu ở trước mặt bạn), thần thức của họ vẫn nghe được lời bạn tụng kinh cho họ, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn. Giống như bạn trả nợ cho người là tốt nhưng trong lúc hoàn tiền thái độ vẫn xấu ác , hung hăng còn rủa sả họ mấy câu nữa… Vậy bạn nghĩ xem họ có tha thứ cho bạn được không?
Nếu như tâm chân thành, thì có thể vừa tụng kinh vừa phát sinh chuyển biến, bởi vì Phật nói “ tất cả duy tâm tạo”.

Tôi xin kể một phương pháp giải trừ xung khắc, thù hận thích hợp với tất cả, bao gồm cả những người xung đột với bạn trong cuộc sống hàng ngày hay với những vong linh đã qua đời, nhưng nếu bạn có thể vì họ tụng vài bộ Kinh Địa Tạng, thì không những giúp họ hóa giải nghịch duyên từ nay về sau, mà thậm chí họ còn có thể ứng mộng, bày tỏ niềm hoan hỉ, báo tin vui cho bạn.

“Sám hối như thái dương
Oán hận như băng sơn
Thái Dương thường chiếu rội
Băng sơn phải tan chảy”
*************************************************

EM DÂU BÀ VƯƠNG

Một bà Phật tử họ Vương ở Thiên Tân (TQ ) có cô em dâu hơn ba mươi tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này trăn trối yêu cầu chồng hai điều:
1. Xin chồng đừng tái hôn, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ.
2. Cô chết rồi không được thiêu, mà nên bảo quản trong ngăn đá để chồng con đều có thể đến nhìn.
Chồng cô thuận miệng hứa đại. Nhưng cô chết ba ngày thì đem thiêu. Tám tháng sau ông cưới vợ kế.

Không bao lâu, cô vợ hai này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó cô vợ mới còn tỏ vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối. Phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín, bệnh viện chuẩn đoán là bệnh tâm thần.
Bà Vương hỏi tôi ( Quả Khanh- một cư sĩ có túc mạng thông, thiên nhãn thông ) có phải hồn cô vợ cũ đang gá vào hay chăng?
Tôi nói:
– Đúng vậy, cô vợ cũ hiện đang trách chồng ( là em trai bà) không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện những gì cô ta yêu cầu mà còn dối lừa cô. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế.
Bà Vương hỏi:
– Phải làm sao để hồn cô em dâu tôi chịu bỏ đi?
Tôi nói:
– Bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay, thì có thể tự mình ( ở nơi nhà em trai) siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng ba bộ Kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật bà lập linh vị cho cô ta, thành khẩn tụng kinh ba bộ, khẩn cầu Phật lực gia trì cô thóat khỏi khổ đau, luôn được an vui, sớm sinh về cõi lành. Nếu chẳng có phương tiện gì, thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ là ổn.
Bà Vương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ.
Đến ngày thứ tư, tôi đang tĩnh tọa đột nhiên nghĩ đến chuyện bà Vương, thầm nghĩ “ Chắc bà ta đã tụng xong ba bộ kinh rồi”, nên cũng muốn ( vận công ) quan sát xem : hiện giờ em dâu bà đã siêu độ hay chưa?
Ngay tức khắc tôi thấy cô em dâu bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận. Tôi liền hỏi cô ta:
– Chị chồng cô đã tụng ba bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho rồi, vì sao cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy?
Cô phẫn nộ nói:
– Mụ ấy tụng kinh cho tôi mà trong bụng còn lẩm bẩm rủa xả thế này: “ Đúng lý mi không được đầu thai, ai bảo lúc sống mi bất hiếu với mẹ ta làm chi”. Vì vậy tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng là mình ngon.
Ngay sáng đó, tôi gọi điện hỏi thăm bà Vương. Quả là đúng y như vậy. Do cô em dâu lúc sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Vương lúc tụng kinh quả thực đã không ngăn được niệm xấu khởi lên, bà có thầm khởi niệm như vầy: “ Nếu không phải vì em trai ta thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu”..

Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Vương, vì đã là đệ tử Phật thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ , bi, hỉ, xả, có đâu lại chẳng buông nổi tâm sân hận như thế?
Đây chẳng phải trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao? Bà Vương nghe rồi biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại, và bà hướng đến vong linh em dâu ngỏ lời xin lỗi…
Ba ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường.

Phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn, it nhất trong thời gian siêu độ phải giữ trọn vẹn 5 giới căn bản ( sát – đạo – dâm- vọng- tửu ) và tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng : Người ăn thịt không phải đệ tử Phật, cho dù họ chỉ ăn ngũ tân ( hành, tỏi, hẹ, kiệu ) thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh, thì mười phương chư Thiên do hiềm kỵ mùi hôi, thảy đều xa lánh.
Hơn nữa lúc tụng kinh, tâm phải tập trung vào lời kinh, không nên phóng tâm hướng ngoại, nếu có chút phân tán phải lập tức kéo về, bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ. Phải biết giữ tâm một chỗ, đó chính là điều quan trọng nhất.

Nguồn: Nguyễn Tuý Minh

Related Articles

Responses