HÔM NAY, THỨ 4 NGÀY 29/ 07/ 2020 ÂL – KÍNH MỪNG NGÀY VÍA ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

HÔM NAY, THỨ 4 NGÀY 29/ 07/ 2020 ÂL – KÍNH MỪNG NGÀY VÍA ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT🙏🙏🙏

Nam Mô U Minh Giáo Chủ hoằng nguyện độ sanh
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề.

ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT🙏
ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏
ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏

Related Articles

Responses