HỒI DƯƠNG NHÂN QUẢ

HỒI DƯƠNG NHÂN QUẢ
(Tiếp theo)

—————————-
Phán quan đọc án kế:
– Vợ họ Lương là nàng Cát Thị ở huyện Dực Dương. Tính hay nghi ngờ, lòng dạ hiểm độc, hay xúi cho người ta oán ghét nhau, làm cho thân quyến chia lìa, cốt nhục phân ly, như là: cha con mẹ con bỏ nhau, anh em vợ chồng xa nhau. Phàm gặp đàn ông con trai ai nó cũng nghi họ làm việc xấu, nếu có việc gì khiến nó mất lòng, thì vu oan cho người ấy là loạn luân. Gặp phụ nữ cũng hay sinh nghi, nếu bất bình chuyện gì thì liền vu oan rằng nàng ấy ngoại tình, lang chạ. Những cô gái trinh trắng hoặc phụ nữ thủ tiết, đều bị nó vu oan, dẫu là bà con hoặc bạn bè chí thân, nó cũng không tha nữa. Nó từng vu oan cho Chương Thị, Chương Thị tức mình phát bệnh mà chết! Lại từng vu oan cho người em trai phía bên chồng rằng chú ấy muốn cưới con gái ruột! Người em chồng tức mình, nhảy xuống sông mà tự vẫn. Xin Vương gia định tội răn đời.

Tần Quảng Vương phán :
– Cát Thị tính nết đa nghi, lòng độc như rắn bò cạp, lưỡi bén như gươm, hại người ta mất danh dự, đến mức phải chết oan. Trong đám phụ nữ có thứ bất lương ấy, không xử nặng không được. Truyền cắt lưỡi, đục răng, cắt môi giam tại Địa ngục A tì mà hành hạ mãi, chưa tính đến chuyện đầu thai. Phán quan! Thâu hồn đứa con trai với đứa con gái nó về đây, cho sinh về nhà khác, cho tiệt dòng ác khẩu.
Phán quan tâu:
– Chồng nó là họ Lương, hiền hậu làm lành, có khắc bản kinh Thái Thượng Cảm Ứng in mà tặng cho người, tới 7.534 cuốn, khuyên dạy người đời, cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, công đức rất lớn, không tuyệt hậu người này được ạ.
– Chồng ngươi ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, người thiện thì phải có hậu, nên để cho hai đứa con sống tiếp. Còn ngươi tội ác thái quá, truyền giam vào Địa ngục.

—————–

Phán qua đọc án kế:
– Phan Thị nhan sắc xinh đẹp mà tham dâm, chê chồng xấu xí, bỏ chồng đi theo các tay ăn chơi đàng điếm, khi sống đã bị hành ghẻ lở khắp mình, đau đớn mà chết.
Tần Quảng Vương phán :
– Nhân duyên vợ chồng là do nghiệp duyên từ kiếp trước, giàu nghèo cũng do phúc tội kiếp trước quy định. Ngươi là thứ đàn bà xấu nết, không biết hổ thẹn, chê chồng xấu mà bỏ chồng, lại ngoại tình lang chạ. Thấy chúng nó giàu sang mà ham, ỷ mình có nhan sắc mà làm bừa, chê chồng vẻ ngoài xấu xí không trọng đức bên trong, thứ lăng loàn mà dám chê người chân chất. Khinh chồng già mà mê trai trẻ, trách cha mẹ gả cưới không xứng lứa vừa đôi. Thờ chồng không trọn đạo, hoang dâm chẳng xứng làm người. Tội tà dâm không thể dung. Phạt đầu thai làm lợn nái hai kiếp, cho đáng tội bỏ chồng theo trai, rồi xuống đây sẽ xử nữa. Truyền quỷ sứ cho máy răng sắt nhai nó, rồi mới được đầu thai.
(cón tiếp)

Related Articles

Responses