HIỂU VÔ THƯỜNG – PHÁT NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM !

Sen sáng qua còn như nàng công chúa.
Sen chiều nay đã héo úa húa tàn.

Chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của sen. Sen cũng phải trải qua những chu kỳ: sen nụ, sen chúm chím, sen nở, sen tàn. Chúng ta nhìn thấy rõ sự thay đổi ấy vì nó diễn ra quá nhanh, trong thời gian ngắn cảm thọ của chúng ta.

Cũng như vậy con người cũng trải qua những chu kỳ: sinh, trưởng, lão, bệnh, tử, nhưng sự thay đổi của con người diễn ra chậm chạp hơn, nên chúng ta cảm nhận từ từ để phù hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống. Nếu khi ta 10 tuổi, mà thấy hình ảnh ta khi 80 tuổi. Chắc ta ngạc nhiên lắm, và cũng chẳng muốn tin, vì sao mình có thể già và xấu như vậy được. Nhưng sự thật là sẽ già như thế đấy, sẽ xấu như thế thật đấy. Phật – Bồ Tát nhìn rõ sự thay đổi, sinh diệt trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng y như ta thấy hoa nở hoa tàn. Thậm chí trong bông sen đang nở đẹp, Phật còn nói chẳng có gì đẹp, Đức Phật nhìn thấy rõ ngày mai nó sẽ úa tàn. Đức Phật cũng chẳng thấy 1 cô gái đẹp là đẹp vì Người thấy rõ bên dưới lớp da trắng hồng kia là những bó cơ, là máu thịt, là xương, là dịch nhơ.

Đức Phật thấy rõ mọi thứ vô thường, không có gì là vĩnh hằng, chỉ có chân tâm khi thành quả vị Phật mới bất biến, không đổi, là chân tâm rộng lớn vô cùng tận chứa đựng cả không gian bao la rộng lớn cả trăm ngàn thế giới cũng chỉ ở trong chân tâm này mà thôi. Bởi vậy chỉ Đức Phật mới rõ tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian, chúng ta chẳng thể rõ được trí huệ Đức Phật sâu rộng đến mức nào. Chỉ các Đức Phật với Đức Phật mới hiểu được những điều rộng lớn, vi diệu ấy.

Thân xác là vô thường, cảm thọ là vô thường: sắc, thanh, hương, vị, xúc, đó là sắc thân vô thường, cảm thọ âm thanh mỗi lúc một khác tùy theo tâm trạng người nghe, hương vị mỗi người cũng cảm nhận một khác, vị giác cũng mỗi người ưa thích một món ăn khác nhau, xúc chạm cũng do mỗi người ưa thích hay không ưa thích thứ này hay thứ kia, người thích êm ái, người thấy nóng lực, người thấy mát mẻ. Vô thường như vậy mà ta lại hay bám chấp vào đó là thật, là suy nghĩ của ta, là cảm giác của ta, là ta đúng.

Vì thương xót chúng sanh mê mờ, lạc lối, trôi lăn, lặn ngụp bao kiếp luân hồi. Đức Bổn Sư Tôn Kính đã vất vả, cực nhọc tu hành Bồ Tát đạo không biết bao nhiêu kiếp không thể tính kể bằng những ngôn từ thế gian. Đức Phật tôn kính đã đem hết thảy thân mạng, linh hồn, thể xác nội tài: đầu mắt, tay, chân, xương, thịt, tim, gan, tủy, não, máu… cả trí tuệ và sức lực. Đem hết ngoại tài: vàng, bạc, châu báu, quyền thế, danh tiếng, thành ấp, cung điện, thế lực… Dẫu phải chịu muôn ngàn đau đớn khủng khiếp, tan xương, nát thịt, xương máu thịt chất đầy khắp các tam thiên đại thiên thế giới. Người vẫn không thối chuyển tâm Bồ Đề. Kiếp thì phải chịu chặt đầu, kiếp thì chịu lột da, kiếp thì xẻ xương làm bút, chích máu làm mực, khi thì đóng đinh, khoét lỗ bấc cầu đạo, kiếp làm cá lớn cho chúng sanh uống máu, ăn thịt cứu đói chúng sanh như vậy… Vô lượng, vô biên kiếp đã qua cho đến khi Đức Phật tôn kính viên mãn tất cả các công hạnh – 500 Đại Nguyện rúng động 6 cõi được thể hiện đầy đủ trong kinh Bi Hoa
https://nhanqua.com.vn/kinh-bi-hoa/)

Cuối cùng khi Đức Bổn Sư tôn kính viên mãn mọi hạnh nguyện Người đã thành Phật vĩ đại, tôn quý nhất. Hạnh nguyện của Người ít Đức Phật – Bồ Tát nào sánh bằng.

Trong tất cả mọi hạnh nguyện tốt đẹp, nguyện cầu thành Phật – độ vô lượng chúng sanh là hạnh nguyện cao quý, tột cùng, biến một người bình thường thành một người dần dần trở lên phi thường. Chúng ta đã có Đức Phật cho con đường đi tối thượng, chúng ta không cần vất vả như Người bao kiếp qua. Nguyện cầu thành Phật, thoát khỏi luân hồi sinh tử của mỗi chúng sanh là mong muốn của Đức Phật Bổn Sư tôn kính, là mong muốn Giáo chủ cõi U Minh Đại Bi – Đại Nguyện – Đại Thánh – Đại Từ – Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, là mong muốn của Đức A Di Đà Như Lai….
Đức Phật Bổn Sư, Bồ Tát Địa Tạng là tấm gương, hình ảnh siêu kinh điển về phát tâm Bồ Đề. Trên cầu thành Phật – dưới độ chúng sanh.

Việc tu học của mỗi người, phát tâm Bồ Đề giống như vạch ra cho mình 1 con đường đi rõ ràng trong tương lai. Khi tâm người phát nguyện không thối chuyển thì con đường đi này không bao giờ thay đổi, con đường này dẫn dắt, nhắc nhở người phát nguyện đi và thực hành đúng những lời đã nguyện. Khi mới sơ phát tâm là phàm phu người phát nguyện có lỗi lầm nhưng rồi sẽ nhanh nhận ra lỗi lầm và biết sửa lỗi, do được nguyện lực dẫn dắt.

Người tu học không phát tâm Bồ Đề như người mắt sáng đi trong đêm tối. Khi phát tâm Bồ Đề như người mắt sáng lái oto đi trong đêm tối, không những vừa nhanh vừa có la bàn định hướng đường đi rõ ràng.

Phát tâm Bồ Đề quan trọng nhất là không thối chuyển tâm Bồ Đề, sau là việc hành theo lời phát nguyện cũng là tối quan trọng. Phát nguyện mà không làm không khác gì phát nguyện suông, lời nguyện ấy không được Phật Bồ Tát ấn chứng.

Tiền thân Đức Phật Bổn Sư hướng dẫn Chuyển Luân Thánh Vương – tiền thân Đức Phật A Di Đà và 1000 vị Vương Tử, chỉ ở trong cung điện của mình trong 3 tháng và suy nghĩ việc phát tâm Bồ Đề. Chuyển Luân Thánh Vương và các vị Vương Tử đã tư duy, suy nghĩ rất cẩn thận về lời nguyện của mình trong kinh Bi Hoa.

Nhờ phát Bồ Đề tâm mong cứu giúp tội nhân cùng khổ trong địa ngục mà tiền thân Đức Bổn Sư thoát khỏi địa ngục, bắt đầu con đường tu chánh đạo, cầu Phật quả – cứu độ vô lượng chúng sanh đến tận cùng đời vị lai.

Phát tâm Bồ Đề không hẳn là những việc có thể làm được ngay mà là những việc tâm người phát nguyện mong muốn khao khát làm được. Khi Bồ Tát Địa Tạng còn ở nhân địa, Ngài cũng vì tâm hiếu thảo mà phát lời nguyện vô cùng vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh thành Phật đến tận cùng đời vị lai.

Có người hỏi :” Công đức phát tâm Bồ Đề rất lớn, vậy phải nguyện như thế nào ?”

Thực ra có rất nhiều cách phát nguyện, tựu chung là “ trên cầu Phật Quả Vô Thượng, dưới cầu độ tất cả chúng sinh”, mà từ đó mỗi vị Bồ tát sẽ biến tấu khác đi theo ý muốn của mình, và các vị ấy đều không chỉ nguyện một điều, một lần, mà là vô số điều, vô số lần.
Và nổi tiếng nhất trong những điều nguyện chính là mười điều nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát – bậc thượng thủ trong vô số Bồ Tát xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả mọi điều nguyện của các vị Bồ Tát đều ẩn chứa trong mười điều nguyện này, nên mãnh lực của mười nguyện Phổ Hiền là vô cùng vô tận.
Nhờ công đức phát nguyện theo Phổ Hiền Thập Hạnh này, người thiếu phước có thể tăng trưởng phước đức nhanh chóng, người tội nặng có thể được giải trừ nghiệp nặng, kể cả 5 tội Vô Gián địa ngục, thậm chí, người tu Tịnh Độ có thể nhờ phát mười nguyện này mà được Vãng sinh Cực Lạc.
Quý vị muốn biết rõ về mười nguyện Phổ Hiền này, xin tìm đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm cuối cùng. Dưới đây xin tóm lược sơ mười nguyện đó bằng một bài kệ Phát nguyện, quý vị cũng có thể dựa theo bài kệ sau mà phát nguyện trước Phật mỗi ngày, sẽ tăng trưởng phước đức không thể nghĩ bàn.
___________________

VĂN PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN THẬP HẠNH

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !

Con xin đem tấm lòng thành
Vô biên tha thiết, trời xanh thấu cùng
Dưới chân Từ Phụ bao dung
Phát lên lời nguyện vô cùng vô biên

1. Nguyện rằng Chư Phật thiêng liêng
Mười phương quá khứ, hiện tiền, vị lai
Con xin lễ kính các Ngài
Trọn tâm tha thiết, chẳng phai nhạt lòng

2.Nguyện con ngữ ý sạch trong
Ngợi ca cùng tột Đức – Công sâu dày
Mười phương Đức Phật xưa nay
Vô biên Trí – Hạnh , lớn thay không cùng.

3.Nguyện đem bảo vật cúng dường
Tòa sen , đèn lọng, hoa hương ..v.v… vô vàn
Con dâng cúng Phật hân hoan
Dù cho thịt nát, xương tan cũng đành
Pháp cúng dường – không gì sánh :
Y theo Chánh Đạo, thực hành thâm sâu.
Trọn nên Phật Quả nhiệm màu
Độ sinh vô lượng, vẹn câu “ cúng dường ”.

4.Nguyện bao lầm lỗi còn vương
Đem ra sám hối , triệt đường si mê
Vô biên tội – chướng nặng nề
Quyết tâm trừ diệt, trăm bề sạch trong.

5.Nguyện trong khắp cõi hư không
Thấy nghe công đức, khởi lòng hân hoan
Trên của Phật – Thánh, dưới phàm
Trọn tâm tùy hỉ, vô vàn vô biên.

6.Nguyện khi thời khắc thiêng liêng
Thế Tôn thành Đạo, con liền thiết tha
Quỳ dâng muôn vạn thiên hoa
Khẩn xin Phật thuyết bao la Pháp màu.

7.Nguyện khi Phật trụ đã lâu
Người toan thị hiện vào sâu Niết Bàn.
Con liền khẩn thiết xin van
Thỉnh Phật trụ thế muôn ngàn lâu xa.

8.Nguyện bao Hạnh – Trí mênh mang
Của mười phương Phật, vô vàn kiếp tu
Con xin học tập, cho dù
Nát thân, bỏ mạng, quyết tu cho thành.

9.Nguyện khắp tất thảy chúng sanh
Muôn sai vạn khác, quẩn quanh luân hồi
Vô biên kiếp cũng không thôi
Con xin cung phụng, đắp bồi Đạo tâm
Độ tất cả thóat trầm luân
Thành ngôi Chánh Giác, muôn phần an nhiên.

10.Nguyện bao công đức kể trên
Con đem phước báu vô biên xin dành
Hồi hướng khắp nẻo chúng sanh
Trọn nên Phật Quả, trọn thành Pháp thân.

Phổ Hiền mười nguyện Thánh nhân
Xin vô lượng kiếp quyết tâm phụng trì.
Hư không cùng tận, có khi
Còn mười nguyện đó chẳng khi nào dừng.
Thân – khẩu – ý nghiệp chẳng ngưng
Nối nhau không hở trong từng phút giây.
Vĩnh viễn chẳng thể lung lay
Xin trên Tam Bảo chứng ngay lòng thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !

______________________

Như vậy, vì Đức Phật đã nhấn mạnh điều này, nên chúng ta bất luận là đang ở trình độ căn cơ nào, tu theo hướng nào, cũng đều cần chú trọng việc phát nguyện, nhất là Bồ Đề Nguyện : TRÊN CẦU THÀNH PHẬT, DƯỚI CẦU CỨU ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SINH.
Đó sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi sự tu hành của chúng ta kiếp này và vô lượng kiếp sau, cho đến khi viên mãn thành Phật Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

______________________________

Phật Pháp vi diệu nhưng rộng lớn quá, khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hoặc bạn đã tìm hiểu nhiều xong vẫn còn cảm thấy chưa nắm được những điểm mấu chốt để áp dụng là những điểm nào ?

Chính vì vậy, Quang Tử đã tóm gọn lại những bài viết mang tính then chốt, chứa đựng những giáo lý mang tính ứng dụng thực tế cao, được nhiều người quan tâm trong thời đại này, mà bất cứ người nào cũng cần nắm rõ, làm hành trang căn bản, để ứng dụng hóa giải mọi khổ đau của cuộc đời.

21 bài viết và video trong fanpage Facebook này, 21 chủ đề khác nhau, tuy chẳng là gì so với biển học mênh mông của Đạo Phật, xong hi vọng sẽ giúp bạn thỏa mãn khao khát tìm hiểu, nắm vững yếu chỉ then chốt. Hãy bấm vào link bên dưới và lần lượt khám phá từng bải viết.

21 BÀI HỌC THEN CHỐT
https://www.facebook.com/21-B%C3%A0i-H%E1%BB%8Dc-Then-Ch%E1%BB%91t-100788571857467

Hi vọng ngày càng nhiều người tin hiểu sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề nguyện cầu thành Phật, nương theo lời Phật dạy mà thoát khỏi luân hồi khổ đau này.
Con xin thành kính lạy tạ tri ân Đức Phật, các vị Đại Bồ Tát vĩ đại tôn kính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !
Nam Mô Giáo chủ cõi U Minh Đại Bi – Đại Nguyện – Đại Thánh – Đại Từ – Bổn Tôn Địa Tạng Vương Tát Ma Ha Tát 🙏🙏🙏


Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x