Hãy tự lực thắp đuốc mà đi * * * * * * * * * * * * * * * * * Trước khi Thế Tôn nhập Niết bàn, một trong những di huấn

Hãy tự lực thắp đuốc mà đi
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Trước khi Thế Tôn nhập Niết bàn, một trong những di huấn quan trọng sau cùng của Ngài cho hàng đệ tử là: “Hãy nương tựa vào chính mình, dùng ngọn đèn Chánh pháp để soi sáng cho cuộc đời của mình, không nương tựa vào bất cứ điều gì khác”. Vì thế, mỗi người con Phật trong sự nghiệp tu hành luôn tâm niệm “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”, không hề ỷ lại hay dựa dẫm vào bất cứ thế lực nào ở bên ngoài. Quá trình chuyển hóa thân tâm hướng đến thanh tịnh, an lạc là do sự nỗ lực của tự thân dưới ánh sáng của ngọn đèn Chánh pháp.

(Quảng Tánh)

Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of