Hằng xin kể ra đây một câu chuyện để chúng ta cùng chiêm nghiệm nhé . Ngày trước có một cô gần nhà Hằng , có em họ lên l

Hằng xin kể ra đây một câu chuyện để chúng ta cùng chiêm nghiệm nhé . Ngày trước có một cô gần nhà Hằng , có em họ lên làm giúp việc cho nhà cô ấy . Cô ấy cứ chửi là con ô sin , con ở , loại giòi bọ . Anh của cô ấy thì ruồng rẫy anh em , cũng dùng những từ như : loại khố rách áo ôm , loại rác rưởi … hai anh em nhà họ luôn khinh bỉ người nghèo và mạt sát khinh khi người kém mình . Trải qua nhiều năm , người em gái và anh trai đó đi làm đâu người ta cũng đuổi rồi vỡ nợ , bán nhà bán cửa , bây giờ người em đi làm giúp việc , còn người anh trai thì làm thuê , cả hai anh em đều bị người đời rẻ khinh . Bài học là nhân quả nhãn tiền , chúng ta đừng khinh khi ai , đừng dùng những lời nói và thái độ như gươm dao làm tổn thương trái tim người khác . Rồi những quả báo đó sẽ quay ngược về ta . Bởi cuộc đời là cái gương , sẽ hiển lộ với chính ta , ta chính là tác giả của nghiệp . Muốn đời ta tốt đẹp – hãy sống lành !

Nguồn: Nguyễn Hằng.

Related Articles

Responses