GIÚP MẸ GIẢI NẠN NHỜ CHÚ ĐẠI BI.

GIÚP MẸ GIẢI NẠN NHỜ CHÚ ĐẠI BI.
(Trích “Quan Âm Kinh Chú Phụ Lục Người Thật Việc Thật Hương Cảng”).

Lý Thân là cư dân Hương Cảng, một lòng kính tin Tam Bảo, hằng ngày tụng Kinh Kim Cang và Chú Đại Bi.

Chiều tối năm 1984, anh đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên cảm thấy tim đập dữ, cảm giác khó thở như có điềm chẳng lành, anh đoán chắc mẹ mình đang bị nạn. Vì trước đây hễ mẫu thân xảy ra chuyện là Lý Thân lại có linh cảm này, thế là anh lập tức đến lễ trước tượng Quan Âm Bồ Tát, tụng to Chú Đại Bi, cầu Ngài che chở cho mẹ. Tụng được mười biến, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhàng, Lý Thân mới dừng.

Tối đó mẫu thân trở về, bà kể vào lúc hoàng hôn, tại nơi bến đò, đã bị 4 tên cướp truy đuổi, chúng hét to bảo rằng nếu bà không bỏ bóp tiền lại thì sẽ ra tay không nương tình. Đang trong lúc nguy cấp, bà lách mình trốn được vào cái hốc của một tòa cao ốc, mấy tên đại hán chạy ngang qua chẳng phát giác ra chỗ ẩn nấp của bà, cứ như thể bà đang tàng hình vậy.

Lý Thân nói chính nhờ đức Quan Âm Bồ Tát che chở, nên bà mới tránh được hiểm nạn. Bởi vì lúc bọn gian truy đuổi bà, chính là lúc Lý Thân lớn tiếng tụng Chú Đại Bi.
Từ đó về sau, mẹ Lý Thân càng tin tưởng, nhiệt thành thực hành Phật pháp.
(Nguồn: Thiện Như)

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ, CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT_()_

Related Articles

Responses