GIÚP CHA SANH THIÊN.

GIÚP CHA SANH THIÊN.

Thời nhà Đường thuộc Châu Phủ, có Bà nội của vợ Thứ Sử quy kính Đức Địa Tạng Đại Sĩ , lòng tin rất chân thành, duy có Cha Mẹ ruột chưa có sanh tín tâm, Bà nội vì Cha Mẹ bỏ tiền ra mà tạc một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát màu vàng, cao ba thước, thành tâm cung phụng. Lúc đó Cha nàng vì có việc phải đi xa, Mẹ nàng ở nhà một mình. Đêm đó có kẻ trộm định ăn trộm quần áo, nhìn vào khe cửa thấy Địa Tạng Bồ Tát ngồi nghiêm trang. Ngày hôm sau tên trộm đó cải trang đến nhà thăm dò thì thấy có mình mẹ của Tổ Thị, đâu có thấy Thánh Tượng gì, nên lấy làm lạ, bèn tự thú tội lỗi của mình. Trong lòng hổ thẹn và kể lại thấy chuyện đêm hôm trước.

Sau Cha nàng đi Phủ Châu, dọc đường bị kẻ thù vây đánh chém giết, bỗng có một vị Thầy áo màu vàng lấy tay đỡ dao, lấy đầu đón giáo, bị hại nằm dưới đất. Lúc đó kẻ thù tưởng rằng đã chết bèn rút đi, nên Cha nàng tránh khỏi bị hại. Ông lấy làm lạ, về nhà kể lại chuyện đó cho con nghe, sanh tâm hy hữu cùng đến Phật Đường lễ bái, thấy đầu pho tượng có vài vết dao, màu vàng phai nhạt chút ít, hình như có rướm máu. Bà nội biết ngay đó là Bồ Tát Địa Tạng đỡ đòn chịu ba nhát dao để cứu nạn cho Cha nàng. Cha nàng liền sinh chánh tín và đón Mẹ đến nhà, ngày đêm cung phụng.

Ba người ngày đêm lễ bái cúng dường. Cha nàng sống đến bảy mươi chín tuổi mới mất, ba mươi lăm ngày sau, Bà nội nằm mơ thấy Cha hiện về, mình mẩy sáng sủa đứng lơ lửng trên không, bay bổng tự nhiên sanh tâm hy hữu, quỳ lạy mà hỏi rằng: “Con hiện sống ở đâu?”. Đáp rằng: “Sống ở tầng trời thứ tư cùng với các đồng sự đều là bổ xứ. Người trời phần nhiều là nhờ Bồ Tát Địa Tạng hướng dẫn. Bà mẹ thọ đến ba mươi lăm năm sau, còn con thì sống được 25 năm. Chồng nàng sống được 28 năm.” Nói xong biến mất. Từ sau Mẹ và chồng nàng tất cả rất ứng nghiệm như lời Cha đã nói.

Từ đó dân làng cả Châu đều nô nức tạc hay vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát để phụng thờ. Mọi người đều được hưởng linh nghiệm che chở của Bồ Tát.

Nguồn: Dieu Lien

Related Articles

Responses