in

Trang Đỗ (facebook.com)

Doraemon trong 1 vũ trụ khác XD
#freestyle

What do you think?

88 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Liệu pháp chữa bệnh hay ‘công cụ giết người’ vô hình?

Trần Thị Thư (facebook.com)