in

Nguyễn Kim Tuyết Ngân (facebook.com)

Tuần sau thi giữa kỳ rồi sao? Đã học bài chưa đó?

P/s: art sẽ để dưới cmt sau nho

#cosplay #VioletEvergarden

What do you think?

95 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Những giấc mơ có liên quan đến cuộc sống hàng ngày không?

Tống Minh Thư (facebook.com)