GIẾT CHÓ ĂN THỊT – QUẢ BÁO CON CHỊU

GIẾT CHÓ ĂN THỊT – QUẢ BÁO CON CHỊU

Mỗi năm hễ đến mùa đông, đặc biệt là trong giới lao động rất thích thịt chó đen, càng đến gần quán thịt chó thì lòng tham thích của họ càng tăng. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một bằng chứng sống về việc chó đen đòi mạng.
Gần làng Đẩu Lục có người nuôi một con chó đen. Một hôm, con chó bị xe cán, người chủ liền nói: “Tranh thủ lúc nó chưa chết, hãy đem làm thịt ngay, kẻo nó chết thì thịt sẽ không ngon”. Do vậy, ông liền nắm ngay bốn chân con chó xách ra giếng để giết.

Vài ngày sau, đột nhiên con trai của ông nói giống như chó sủa, vả lại còn đi như chó, luôn… More

Related Articles

Responses