GIẢM BỚT SỰ HAM MUỐN

GIẢM BỚT SỰ HAM MUỐN
ĐỂ CHO ĐỜI BỚT KHỔ

Đã là một con người
Ai cũng có ham muốn
Muốn được sống sung sướng
Ăn ngon, quần áo đẹp
Xe cộ phải hạng xịn
Được xinh đẹp, thông minh
Học một biết được mười
Nhiều người thấy kính nể
Được nhiều người để ý
Làm lãnh đạo mọi người
Đi chơi khắp mọi nơi v…v
Quá nhiều thứ ham muốn
Nhưng đều đưa đến khổ
Tình duyên được cũng khổ
Không được yêu cũng khổ
Danh vọng được cũng khổ
Công danh không cũng khổ
Tiền bạc nhiều cũng khổ
Không có tiền cũng khổ
Đươc giàu có cũng khổ
Không được giàu cũng khổ
Nói chung được cũng khổ
Muốn không được cũng khổ
Đều từ lòng ham muốn
Làm cho chúng ta khổ
Muốn cho đời hết khổ
Tức giảm sự ham muốn
Khi ham muốn không còn
Cuộc sống sẽ an lành
Phật đã chỉ dạy rằng
“Càng nhiều sự ham muốn
Thì càng nhiều khổ đau
Giảm bớt đi ham muốn
Tức làm đời bớt khổ”.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
– st –

Related Articles

Responses