GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG “ĐỒNG BÓNG” TRỊ BỆNH

GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG “ĐỒNG BÓNG” TRỊ BỆNH

(Trích “Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám 2- Quả Khanh”, biên dịch: Hạnh Đoan).

Có người hỏi tôi (Quả Khanh- một cư sĩ có túc mạng thông, thiên nhãn thông) :
– Phật giáo nêu lý nhân quả giúp người mê lầm thức tỉnh, sửa lỗi hướng thiện, đạt được mục đích cứu người rất tốt. Nhưng hiện nay có nhiều kẻ trị bệnh xuất hiện dưới dạng: đồng bóng, khí công v.v.. cũng có thể giúp trị lành bệnh , danh tiếng đồn vang, thịnh hành một thời. Mà những thầy khí công, đồng, bóng có kẻ cũng nói chút it về nhân quả…Vậy là thế nào?

Tôi đáp:
– Dùng lý nhân quả trị bệnh cho người chẳng phải mục đích cứu cánh cuối cùng của Phật giáo. Đây chỉ là một thủ thuật, một phương tiện giúp người tin: “ Nhân quả thực sự có tồn tại.” Nhờ vậy mà họ tự giác kiểm điểm ngôn hạnh bản thân, nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, không những đời này có thể sống hạnh phúc, viễn ly tai họa, thậm chí phút lìa đời có thể thăng tiến lên các cảnh giới cao hơn (vãng sanh về cõi lành hay Cực Lạc), và cuối cùng là đạt đến Niết Bàn, vĩnh viễn thoát ly biển khổ.
Một người hướng thiện có thể giúp nhiều người được lợi, đông người hướng thiện có thể giúp giảm bớt tộị phạm, tịnh hóa xã hội. Đây chính là lý tưởng cứu nhân độ thế của Phật giáo.
Còn hạng “Đồng cô bóng cậu” có thể trị bệnh là sao? Do trong Kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rất rõ về “ 50 loại ma ngũ ấm” nên ở đây tôi chỉ giải thích sơ thôi:
Phải biết những thầy khí công,đồng bóng hay quỷ thần..họ cũng từ lục đạo luân hồi sinh ra. Vị thầy khí công chân chánh cũng có thể là : Từ cõi Thiên chuyển xuống Nhân gian, hoặc kiếp trước đã từng là môt tu sĩ có công phu tốt, căn cơ cao và nhạy bén. Nên đời này khi họ đả tọa luyện công, thì khả năng tiềm ẩn bỗng phát ra…
Đặc điểm để nhận diện những người này là : Họ sống chân thật, hết lòng vì người, biết thông cảm trị bệnh thu phí hợp lý, chẳng dối lừa. Họ dùng chánh khí tu luyện của bản thân, ép khí bệnh của người ra ngoài.
Nhưng cũng có một số thầy tà giả mạo…họ mượn khí công trị bệnh nhằm “mưu danh, trục lợi, kiếm sắc”… Những người này tuy có thể “chạm tay tới thi bệnh tiêu” song họ rât thích mê hoặc người , thèm khát được trọng vọng, lễ bái , cung phụng…
Những hạng này rât dễ nhận ra vì : Bọn họ luôn tự thổi phồng, khoe khoang bản thân, đề cao tự ngã, còn dám cuồng ngôn, vọng xưng mình là Phật , Bồ Tát, Đại Thánh…

Quý vị phải phân biệt rõ điều này: Thực ra chư Phật, Bồ Tát có thừa khả năng hóa hiện độ người , không bao giờ mượn thân xác phàm trần bất tịnh để gá vào, mà tự các Ngài sẽ sinh vào nhân gian với đủ hình tướng, thân phận khác nhau.

Nên tuyệt không có chuyện Phật, Bồ Tát nhập vào xác phàm nào đó để trị bệnh. (và đặc biệt, hóa thân của Phật và Bồ Tát không bao giờ nhận mình chính là Phật, Bồ Tát, đây là nguyên tắc mà Đức Phật Thích Ca đã răn dạy đệ tử, chỉ trừ khi trước lúc lâm chung mới được tiết lộ thân phận thật của mình) Chỉ có những quỷ ma mới dối xưng mình là Phật, Thánh, Bồ Tát…để gạt người nhẹ dạ cả tin.

Những thầy tà giả mạo này kiếp trước đều là “Ma vương, Ma dân, Ma nữ, Đại lực quỷ thần, Phi hành dạ xoa v.v…” Họ thuộc các loại ma trong Kinh Lăng Nghiêm đã mô tả.
Đa số bọn họ thích mượn danh Phật giáo mê hoặc chúng sinh. Họ giống như những lang băm chuyên bào chế, buôn bán thuốc giả( nhưng có uy tín, nổi danh hơn).

Còn hạng “đồng cô bóng cậu” hay những kẻ tự xưng mình là “Đại tiên, Đại thánh” đa số đều là: Tinh linh, yêu quỷ, tà nhân hoặc hồ ly, linh xà… đã chuyển sinh đầu thai trong nhân gian hoặc gá dựa vào thân người. Đặc biệt: Hạng này rất tham tài lợi cúng phẩm, ưa bày trò huyễn hoăc lộng giả thành chân. Những loại yêu ma kể trên ( không tính kẻ giả mạo) đều có thể nói ra vài chuyện quá khứ, vị lai; kể vanh vách các bệnh hoạn trong thân nạn nhân và có thể phát ”công” trị bệnh. Có lúc cũng đạt được hiệu quả , nên dễ mê hoặc làm điên đảo lòng người…
Thế thì, làm sao bọn họ có thể trị bệnh thành công thu được hiệu quả?
Đầu tiên, phải giải thích vì sao thiên hạ bệnh? Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh, ăn thịt… mà chiêu lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác các loại vật bị người giết ăn, thần thức chúng không còn chỗ nương, vì muốn phục thù nên chúng gá dựa vào xác kẻ giết mình ( hoặc sống vất vưởng tại lò giết mổ)…
Nếu người ăn động vật ngày càng nhiều( tùy theo phúc đức của họ mạnh hay yếu mà thần thức các loài vật đeo bám, gá trên thân họ nhiều hay it).
Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích lũy mỗi ngày một lớn, hình thành ổ bệnh dần dần khiến người tạo ác cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kì khó chịu, đau đớn.

Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần chữa trị (nếu trị lành thì đó là phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy mà được). Còn nếu ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền và ôm lấy thống khổ.
Vì đang bị oan gia theo báo thù, tính sổ… Nhưng do bệnh nhân không hiểu biết Phật pháp nên khi mắc bệnh, họ lại vội vàng dùng thịt loài vật tẩm bổ thêm( lầm cho đây là dinh dưỡng cực tốt cho xác thân), nào biết rằng mình đang tạo thêm oan trái chất chồng…

Cho nên, việc uống thuốc, chích tiêm, phẫu thuật chỉ là giải trừ thống khổ tạm thời, sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo…khiến người bệnh cảm thấy thuốc men vô hiệu, nên họ mới chuyển qua: “Cầu thần xem bói”
Phải biết các “ đông cô bóng cậu” tự xưng là “ Đại Tiên, Đại Thánh” kia đa số đều là quỷ tà, tinh linh loài vật gá dựa!

Trong Lương Hoàng Sám giảng: “Người có vật gá, thi thân phát ra mùi động vật. Bởi “Thần thức cùng thần thức tương thông”… Khi các oan hồn loài gà, vịt, bồ câu… gá trên thân người để báo oán mà gặp “đồng cô bóng cậu” mang tướng tinh hồ ly, lang sói, hổ báo…gá dựa ra uy, thì chúng vừa nghe hơi đã chạy trốn.
Nếu hồn vật báo oán là các loại ếch, thỏ…bám trên thân người bệnh, mà nhìn thấy thần thức rắn đang gá trên mình “đồng cô…” thì chúng sẽ phát sợ, bôn đào ngay. Có nghĩa là : Nếu những thần thức vật gá vào báo oán ( thuộc loại lớn hơn) thì sẽ không bị các “đồng cô” ( là loại nhỏ thua chúng) dọa chạy, chỉ khi nào người bệnh mời được những “Đại Tiên” tầm cỡ, mang tướng tinh : ác long, sư tử, hổ báo…tới thì mới có thể đẩy lui chúng. Đây chính là vì sao người ta thường đánh giá : “Thầy này công lực lớn, thầy kia công lực nhỏ”…Cũng là đường lối trị bệnh của các thầy “đồng cô, bóng cậu”…

Thêm một điều nữa bạn cần phải biết : Dù kẻ tự xưng “Đại danh y” kia (chỉ là thường nhân, chẳng phải “Đại Tiên” chi cả), thì họ cũng có thể tạm thời hù dọa các oan gia trái chủ chạy mất, khiến cho bệnh lành một thời gian, nhưng “oan gia trái chủ” sớm muộn gì cũng quay về lại: Chúng sẽ lại ẩn núp tại vùng bệnh, hay di chuyển đến các vùng khác( cũng có khi chúng tạm dời thân bạn năm ba ngày hay mười bữa nửa tháng chi đó, thậm chí còn chịu lìa bạn trong thời gian dài vài tháng, vài năm, rồi sẽ quay về tìm bạn tiếp).

Chúng làm vậy để bạn không ngừng kiếm thầy giỏi, tiêu cho hết tiền, nhằm phá tận tài sản bạn! Đây chính là một kiểu :”Báo oán phá” trong nhiều chiêu trò của oan gia.
Có lắm bệnh nhân phải chữa trị liên tục nhiều đợt, phải đem tiền, quà , lễ vật dâng thầy và đi khắp nơi đồn rao: “Thầy này công lực giỏi lắm, vì ổng vừa giơ tay là tôi cảm thấy phát nhiệt, dễ chịu ngay”… Thực ra bệnh nhân không hề nói dối, nhưng họ hoàn toàn chẳng biết là : Đây chỉ là “chiến thuật” ma mãnh của đám oan gia trái chủ tung ra, chúng đang chơi trò du kích, đùa bỡn họ…
Nếu tôi giải tới đây bạn vẫn chưa hiểu thì xin tạm ví dụ thế này:
– Giả sử hồi trẻ tôi từng ăn hiếp, bắt nạt một ( hay nhiều) đứa bé, do chúng tuổi nhỏ sức yếu không thể phản kháng nên ôm hận trong lòng.
Hai mươi năm sau tôi già đi, các bé này đã trưởng thành, thành người khỏe mạnh, cường tráng. Lúc này là dịp tốt để chúng tìm tôi báo thù: Ác báo của tôi liền hiện. Khi đó tôi sẽ tìm người mạnh hơn cầu cứu. Người mạnh này khi nhìn thấy đám trẻ xúm nhau bắt nạt một lão già, liền tung quyền cước đánh đuổi kẻ thù của tôi chạy đi…
Nhưng người mạnh kia không thể nào cứ theo sát bên tôi mãi, thế là cừu nhân của tôi được dịp quay trở lại báo oán tiếp: Hành hạ hay giết chết tôi là tùy chúng quyết định…

Giá như tôi gặp một Thiện tri thức hiểu chuyện, ông sẽ hỏi đám trẻ: Vì sao xúm ra đòn, ức hiếp người già?
Trong lúc đám trẻ giải thích nguyên nhân, và tôi thừa nhận rồi, vì Thiện tri thức này trước tiên sẽ phê bình tôi : do hồi trẻ phạm tội ăn hiếp người nên giờ đây phải chịu bị đập, bị hại… Đó chính là báo ứng nhân quả!
Tiếp đến ông giảng cho tôi nghe đạo lý làm người. Khi hiểu rõ rồi thì ông khuyên tôi xin lỗi, nhận tội với đám trẻ: Buộc tôi phải sám hối và tiến hành việc cứu chuộc đền bù với những kẻ mình từng làm tổn hại. Như vậy đối phương chắc chắn sẽ tha thứ, không làm báo thù với tôi nữa…
Những oan gia tôi vừa ví dụ đó, giống như những chúng sinh bị chúng ta giết, ăn. Còn Thiện tri thức chính là Phật pháp. Bồi thường cứu chuộc tức là thành tâm sám hối, tụng Kinh niệm Phật siêu độ cho những chúng sinh bị giết hại.

Những chuyện này tôi đã kể ra rất nhiều, nhân đó tôi có thể bảo đảm, cam đoan rằng: “Chỉ cần qúy vị nhận ra lỗi sửa liền, chịu tu tỉnh ăn năn”, nhất định sẽ thấy hiệu quả vi diệu ngay.
Song, có điều cần giải thích rõ: Nếu qúy vị vì muốn lành bệnh mà bất đắc dĩ phải niệm Phật, tụng Kinh, song không hề có chút tâm thành muốn sám hối, thì sẽ chẳng thu được kêt quả tốt đâu.
Bởi vì những oan gia trái chủ của bạn khi hồn lìa khỏi xác chuyển sang cảnh giới “sống bằng thần thức” thì chúng đều có “tha tâm thông” nên bạn cần thành tâm sám hối, có thực lòng ăn năn những lỗi đã phạm với họ hay không, họ đều biết hết, thấy rõ hết!
—————————
Link nghi thức sám hối cầu siêu oan gia trái chủ : ⬇️⬇️⬇️

https://nhanqua.com.vn/http-nhanqua-com-vn-nghi-thuc-sam-hoi-oan-gia-trai-chu/

Related Articles

Responses