EVENT TẶNG TƯỢNG VÀ CÁC PHÁP BẢO TRONG THÁNG 7 ÂM LỊCH

🔔 EVENT TẶNG TƯỢNG VÀ CÁC PHÁP BẢO TRONG THÁNG 7 ÂM LỊCH

Kính thưa quý Phật tử, tháng 7 âm lịch sắp đến là một tháng quan trọng trong Phật giáo. Đây là thời điểm diễn ra hai sự kiện quan trọng: Ngày Tự Tứ của chư Tăng – Mùa Vu Lan để báo hiếu và cũng là tháng có ngày vía Bồ Tát Tạng.

Trong nhà Phật, Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát đại diện cho Hiếu Hạnh và Sự Độ Sanh không quản mỏi mệt của mười phương Chư Phật. Do vậy mà tháng 7 âm lịch này chính là tháng của Địa Tạng Bồ Tát, là thời điểm tốt để hoằng dương Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

➖ Phật sự tháng 7 âm lịch này là nương theo chí nguyện của Thầy – người đứng sau dẫn dắt đội ngũ An Sĩ Toàn Thư từ trước đến nay và cũng là người đứng sau Phật sự lần này – muốn giúp quý Phật tử biết đến và quy kính Địa Tạng Bồ Tát, hầu nương tựa oai lực của Ngài cầu siêu cứu độ cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời của mình đang trầm luân trong ác đạo.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Đi theo tâm nguyện của Thầy, Đội Ngũ Admin An Sĩ Toàn Thư xin trân trọng thông báo:

🔔 EVENT TẶNG TƯỢNG VÀ CÁC PHÁP BẢO TRONG THÁNG 7 ÂM LỊCH.

🕑 THỜI GIAN:

– Bắt đầu từ 19/08/2020 (nhằm 01/07 âm lịch) và không giới hạn thời gian kết thúc (cho đến khi hết Pháp Bảo).

♻️ QUY ĐỊNH VÀ CÁCH THỨC:

👉 1. Mỗi người tham gia sẽ nhận được DUY NHẤT MỘT quyển vở chép kinh Địa Tạng do Thầy của Đội Ngũ An Sĩ Toàn Thư soạn thảo.

👉 2. Biên chép trọn bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

👉 3. Chép kinh xong, dùng toàn bộ tâm ý của mình nguyện hồi hướng công đức của việc chép kinh đến TẤT CẢ chúng sanh đang chịu khổ trong ba đường ác: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Cầu nguyện cho các chúng sanh trong ba đường ác này mau được thoát khổ, mau được đầu thai vào cõi lành và có nhân duyên Bồ Đề với Tam Bảo.

👉 4. Sau khi hồi hướng, nhắn tin cho An Sĩ Toàn Thư để các Admin hướng dẫn quý Phật tử chép một bài kệ phía sau để hồi hướng thêm một lần nữa.

🙏🏻 5. Kinh sau khi chép xong nếu Phật tử nào nhà trang nghiêm hoặc có nơi chốn thanh tịnh sạch sẽ cao đẹp để thờ kinh thì quá tốt còn như nếu không có điều kiện trang nghiêm để thờ quyển kinh chép tay đó thì xin gửi về lại cho Đội Ngũ ASST để dâng lên cho Thầy thờ cúng.

Vì sao nên chép Kinh Địa Tạng và thờ cúng trang nghiêm hồi hướng ba đường ác? Vì Phật dạy hết thảy chúng sinh luân hồi trong vô thỉ đến nay đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do vậy, là đệ tử Phật học theo hạnh Bồ Tát Đại Thừa, các Phật tử hãy thay mặt Chư Phật, thay mặt Địa Tạng Bồ Tát mà cứu độ cho tất cả chúng sinh đang chịu đau khổ trong ba đường ác nhằm báo ân Phật, báo ân Địa Tạng Bồ Tát và báo hiếu cho cha mẹ ông bà nhiều đời của mình.

—————————-

🍀 PHẦN QUÀ:

⭐️ Nếu quý Phật tử chỉ chép mỗi kinh Địa Tạng sẽ nhận được:

🙏🏻 01 Tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát tư thế ngồi (cao 30cm được mạ vàng – được đặt đúc riêng chỉ có tại Page ASTT).

⭐️ Nếu quý Phật tử nào không những chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mà còn học thuộc:

1. Bất kỳ một Phẩm nào trong 13 Phẩm kinh Địa Tạng HOẶC

2. Bài kệ trong Phẩm 12.

(🚫 Quay video trước mặt nhắm mắt hoặc quay sau lưng / ngang, trước mặt không có gì) sẽ nhận được:

1️⃣. Một tượng Địa Tạng Bồ Tát tư thế ngồi như trên HOẶC tư thế đứng (cao 50cm được mạ vàng – được đặt đúc riêng chỉ có tại Page ASTT).

2️⃣. Một máy nghe Pháp (Nếu học các Phẩm dài – Phẩm 6-12-13).

3️⃣. Một sợi chuỗi 108 hạt (có chuỗi 8 li và 10 li gỗ Bách Xanh thơm và gỗ Hương Đỏ thơm) HOẶC một máy đếm niệm Phật mini (Nếu chỉ học Phẩm ngắn – Phẩm 2 hoặc chỉ học bài kệ Phẩm 12).

4️⃣. Một cuốn Kinh sách tùy chọn.

Học một bài kệ cho đến một Phẩm trong kinh hoặc toàn bộ kinh Địa Tạng chính là đang thực hành Pháp cúng dường Địa Tạng Bồ Tát.

🔆 Phước đức của vật cúng dường Địa Tạng đã vô lượng. Dùng Pháp cúng dường Địa Tạng Bồ Tát phước đức lại không thể nghĩ bàn hơn. Người cúng dường Địa Tạng Bồ Tát sẽ được Địa Tạng Bồ Tát đích thân gia hộ. Hiện đời được an ổn, các mong cầu đều mãn nguyện, toại ý. Tổ tiên ông bà nhiều đời nương nhờ công đức này mà được viễn ly ác đạo. Nếu người đó có ý xuất ly thế gian sẽ được Ngài Địa Tạng bảo hộ như lời hứa của Đức Địa Tạng năm xưa với Phật Thích Ca. Có thể ổn tu hành mà không sợ tất thảy oan gia, tà sư ngoại đạo chướng ngại. Cùng không thể nói hết vô lượng, vô biên công đức của việc cúng dường nơi Đức Địa Tạng Bồ Tát.

Đây đều là những thiện báo chân thật không hư dối. Do vậy, tất cả các Phật tử phát tâm tham gia event này đều nên dùng hết sức mình học thuộc kệ hoặc một Phẩm hoặc toàn bộ kinh nhằm cúng dường Địa Tạng Bồ Tát.

—————————-

🚫 LƯU Ý:

Ngoài tượng Bồ Tát Địa Tạng, nếu quý Phật tử thiếu hốn phương tiện tu tập, thầy của nhóm An Sĩ Toàn Thư sẽ giúp trợ duyên các phần quà phụ từ số 2 trở lên. Tuy nhiên, vì số lượng có hạn và để dành cho những người thiếu thốn, xin quý Phật tử hoan hỷ chỉ thỉnh nếu thực sự cần.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♻️ PHÍ VẬN CHUYỂN:

1. Đối với vở chép kinh Địa Tạng: Miễn phí vận chuyển khi quý Phật tử chép 108 lần danh hiệu Ngài Địa Tạng, hoặc quay video lạy Phật 49 lạy.

2. Đối với các phần quà Pháp bảo: Quý Phật tử hoan hỷ tự thanh toán phí vận chuyển.

3. Đối với các Phật tử không có điều kiện thờ kinh trang nghiêm sẽ được miễn phí vận chuyển khi gửi Kinh về cho Thầy thờ cúng.

—————————-

Một lần nữa Đội Ngũ Admin xin chân thành cảm ơn Quý Vị đã quan tâm ủng hộ và tham gia các hoạt động của trang An Sĩ Toàn Thư trong suốt thời gian qua.

Chúc quý Phật tử và gia đình thân tâm thường an lạc, luôn quy kính Bồ Tát Địa Tạng để được Ngài dẫn dắt tu hành, một đời này cùng đồng vãng sanh về Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Mi Đà Phật 🙏

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Mi Đà Phật
Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Related Articles

Responses